เขื่อนแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ – เกษตรทั่วไทย

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/20607

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 00:00 น.

ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานว่า ขณะนี้ ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้วจำนวนกว่า  30  จังหวัด  208 อำเภอ 1,442 ตำบล 14,612หมู่บ้าน (ณ วันที่ 2 ก.พ. ถึง 23 มี.ค.55)กรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ำของประเทศ ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ จำนวน635 เครื่อง จากจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ 1,402 เครื่อง รวมทั้งยังมีรถบรรทุกน้ำที่เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง อีกจำนวน 295 คันทั่วประเทศ (ณ วันที่ 23 มี.ค.55)

นอกจากนี้เขื่อนใหญ่หลายแห่งยังได้ปรับลดการระบายน้ำใหม่ เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้งและกรณีฝนทิ้งช่วง ตลอดจนมีน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งปีหน้า

ส่วนปีนี้ภัยแล้งจะรุนแรงหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก จะต้องดูจากเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ชลประทานนั้น กรมชล ประทานยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด  ปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอที่จะจัดสรรให้กับเกษตรกรในการปลูกพืชฤดูแล้ง โดยเฉพาะข้าวนาปรังตามแผน

แต่ที่น่าห่วงก็คือพื้นที่นอกเขตชลประทาน นายกิจจา ผลภาษี กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำ (กยน.) กล่าวว่า ปีนี้ฝนอาจจะตกไม่มากตามที่คาดการณ์ตั้งแต่แรก เพราะสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่เหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกตั้งแต่ต้นปี แต่ปีนี้ฝนยังไม่ตกมากนัก พื้นที่หลายแห่งประสบปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ส่วนพื้นที่ในเขตชลประทานนั้นไม่น่าห่วง กรมชลประทานสามารถปรับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้  ซึ่งจะเห็นได้ว่า พืชฤดูแล้งโดยเฉพาะข้าวนาปรังในพื้นที่ชลประทานอุดมสมบูรณ์มาก ให้ผลผลิตสูง
ในฤดูฝนที่ผ่านมา หลายคนเข้าใจว่า เขื่อนปล่อยน้ำจนทำให้เกิดน้ำท่วม ทั้ง ๆ ที่ความจริงเขื่อนช่วยกักเก็บน้ำไว้ส่วนหนึ่งช่วยบรรเทา ไม่ให้ท่วมรุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ ที่ปล่อยออกมาคือปริมาณน้ำส่วนเกินหากไม่มีเขื่อนน้ำส่วนนี้ก็ไหลลงมาตามปกติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือ น้ำท่วม เขื่อนสามารถช่วยบรรเทาได้  ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีสัญญาณส่อเค้าว่าภัยแล้งจะเกิดขึ้น เขื่อนต่าง ๆ ก็ต้องปรับลดการระบายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่น้ำขาดแคลนได้

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า  คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เห็นชอบร่วมกันในการปรับแผนการระบายน้ำ 6 เขื่อนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในปีหน้า ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรว่า แนวโน้มของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะฝน ได้เปลี่ยน แปลงไปจากที่คาดหมายไว้ โดยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดย ณ วันที่ 1 พ.ค. 55  เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ จะมีปริมาณน้ำเหลือประมาณร้อยละ 55

จากสถานการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของน้ำสามารถกล่าวได้ว่า เขื่อนสามารถช่วยได้ทั้งช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน โดยเฉพาะประเทศไทยประเทศกสิกรรมน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภค หากขาดแล้วซึ่งระบบเก็บกักและการบริหารจัดการที่คนเราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ โอกาสของการขาดแคลนอย่างเบ็ดเสร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรมก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: