อิทธิพลของความชื้นต่อความคงทนของพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงเมทธิลพาราไธออน

Published เมษายน 9, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001401&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Dorough, H.W.; ดำริห์ รุ่งสุข
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของความชื้นต่อความคงทนของพิษตกค้างของยาฆ่าแมลงเมทธิลพาราไธออน
Article title: Influence of moisture on the persistent nature of methyl paration
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 365-373
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: T01-Pollution
หมวดรอง: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PARATHION METHYL, INSECTICIDES, MOISTURE CONTENT, RESIDUES
ดรรชนี-ไทย: เมทิลพาราไธออน, สารป้องกันกำจัดแมลง, ความชื้น, พิษตกค้าง, ความคงทน
หมายเลข: 001401 KC1401039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: