อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ระยะปลูกและวิธีปลูกต่อผลผลิตของทานตะวันสองพันธุ์

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001262&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประวิทย์ กฤตยานวัช
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ระยะปลูกและวิธีปลูกต่อผลผลิตของทานตะวันสองพันธุ์
Article title: Effects of nitrogen application spacing and planting method on two varieties of sunflower
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2517
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciencs thirteenth session
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2517
หน้า: หน้า 59-63
จำนวนหน้า: 706 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2517)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F04-Fertilizing
F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HELIANTHUS ANNUUS, NITROGEN FERTILIZERS, VARIETIES, SPACING, PLANTING, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ทานตะวัน, ปุ๋ยไนโตรเจน, พันธุ์, ระยะปลูก, วิธีปลูก, ผลผลิต
หมายเลข: 001262 KC1301010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: