เรื่องการทดลองปลูกพรรณไม้ เลี่ยน สำโรงและไม้ถ่อน

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000954&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญชุบ บุญทวี; แก้ว หล่อพัฒนเกษม
ชื่อเรื่อง: เรื่องการทดลองปลูกพรรณไม้ เลี่ยน สำโรงและไม้ถ่อน
Article title: Growth trials of Melia azedarach Sterculia foetida and Albizzia procera
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 291-292
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: K10-Forestry production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MELIA AZEDARACH, STERCULIA, PLANTING, GERMINATION, SURVIVAL, GROWTH RATE, PLANT DISEASES, PEST INSECTS
อรรถาภิธาน-ไทย: MELIA AZEDARACH; STERCULIA; การปลูกพืช; การงอก; การอยู่รอด; อัตราการเติบโต; โรคพืช; แมลงที่เป็นศัตรูพืช
ดรรชนี-ไทย: เลี่ยน, สำโรง, ถ่อน, การปลูก, การงอก, การรอดตาย, อัตราการเจริญเติบโต, โรคพืช, แมลงศัตรูพืช
หมายเลข: 000954 KC0901044
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: