การศึกษาเกี่ยวกับการสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์โดยเชื้อจุลิทรีย์ ตอนที่ 2. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระที่เกิดขึ้นในระหว่างการหมักปุ๋ยอินทรีย์เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

Published มีนาคม 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000565&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทัศนีย์ ก่อประดิษฐสกุล; ฤกษ์ ศยามานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับการสลายตัวของปุ๋ยอินทรีย์โดยเชื้อจุลิทรีย์ ตอนที่ 2. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระที่เกิดขึ้นในระหว่างการหมักปุ๋ยอินทรีย์เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
Article title: Studies on microbial decomposition of organic fertilizer II. Physiological changes occured during the ripening of organic fertilizer at elevated temperature
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 370-371
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORGANIC FERTILIZERS, MICROORGANISMS, FERMENTATION, TEMPERATURE, BIODEGRADATION
ดรรชนี-ไทย: ปุ๋ยอินทรีย์, จุลินทรีย์, การหมัก, อุณหภูมิ, การสลายตัว
หมายเลข: 000565 KC0501098
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: