เครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญ นวัตกรรมใหม่ สำหรับเกษตรกรไทย

Published มีนาคม 16, 2012 by SoClaimon

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05052010255&srcday=2012-02-01&search=no

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ปีที่ 24 ฉบับที่ 520

เกษตรมหัศจรรย์ 

อภิวัฒน์ คำสิงห์

เครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญ นวัตกรรมใหม่ สำหรับเกษตรกรไทย

ข้าว ส่วนใหญ่ที่นำมาหุงจะต้องเป็นเมล็ดข้าวที่ขัดสีจนขาว ปราศจากเปลือกแล้ว ซึ่งเรียกว่า “ข้าวสาร” ในอดีต การที่จะได้ข้าวสารมาบริโภคนั้น จะต้องนำข้าวเปลือกมาใส่ในครกไม้ขนาดใหญ่ แล้วใช้สากขนาดใหญ่ตำหลายๆ ครั้ง จนเปลือกหลุดออกจากเมล็ดข้าว ซึ่งจะต้องใช้แรงงาน 2-3 คน ในการตำจนเปลือกหลุดออก นำไปฝัดด้วยกระด้งเอาเปลือกออกให้เหลือแต่เมล็ดข้าวสาร ทำซ้ำประมาณ 2-3 ครั้ง จนเมล็ดข้าวสารมีสีขาวพร้อมที่จะนำไปรับประทาน ซึ่งเราจะเรียกข้าวที่ได้นั้นว่า “ข้าวซ้อมมือ” 

การแปรสภาพข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร ได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการจากเดิมที่เคยใช้แรงงานคนก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการสีโดยใช้เครื่องจักรกล ซึ่งอยู่ในรูปแบบของโรงสีที่มีตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ กระจายอยู่ทั่วไปในหลายๆ จังหวัด

ผศ. ดร. ผดุงศักดิ์ วานิชชัง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ กล่าวว่า โรงสีข้าวส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ซึ่งในการเดินเครื่องจักรแต่ละรอบจะกินพลังงานไฟฟ้าในปริมาณมาก ทำให้การสีแต่ละครั้งจะต้องใช้ข้าวเปลือกในปริมาณมากพอก่อนที่จะทำการสีในแต่ละรอบ ซึ่งเกษตรกรรายย่อยที่มีข้าวเปลือกในปริมาณน้อย แต่ต้องการที่จะสีข้าวเพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือนไม่สามารถที่จะรอได้ ต้องไปหาซื้อข้าวสารจากท้องตลาดมาบริโภคแทน ทั้งที่ตนเองเป็นชาวนาปลูกข้าว

ผศ.ดร. ผดุงศักดิ์ จึงได้ศึกษา วิจัย ประดิษฐ์เครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ขนาดครอบครัวที่ประกอบด้วย การกะเทาะเปลือกและขัดขาวอยู่ในเครื่องเดียวกันขึ้นมา

ข้อมูล และหลักการทำงาน

เครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญ มีส่วนประกอบหลักๆ คือ ชุดใบพัดกะเทาะสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 164 มิลลิเมตร มีใบพัด จำนวน 6 ใบ หมุนด้วยความเร็วรอบ 4,050 รอบ ต่อนาที โดยมีความเร็วขอบใบพัดกะเทาะ 34.73 เมตร ต่อวินาที ชุดขัดขาวแบบลูกเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนขัดขาว 28 มิลลิเมตร หมุนด้วยความเร็วรอบ 1,100 รอบ ต่อนาที ซึ่งมีความเร็วขอบลูกขัดขาว 1.61 เมตร ต่อวินาที ชุดพัดลมแยกแกลบและชุดพัดลมดูดรำ

อัตราการทำงานของเครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญ เฉลี่ย 72.11 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพการสีข้าวเฉลี่ย 53.12 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง.กิโลวัตต์ หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพียง 0.075 บาท ต่อกิโลกรัม (คิดค่าไฟฟ้า หน่วยละ 4 บาท)

หลักการทำงานของเครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญ ข้าวเปลือกที่นำมาสีจะถูกกะเทาะด้วยแรงเหวี่ยงของใบพัดไปกระทบกับผนังยางที่ติดอยู่บนเสื้อพัดลมและเกิดการเสียดสีกันเองของเมล็ดข้าวส่วนหนึ่งทำให้เปลือกหลุดออกได้แกลบและเมล็ดข้าวกล้อง ซึ่งจะถูกส่งไปยังชุดแยกแกลบผ่านกล่องชะลอการไหลเพื่อให้แกลบที่เบากว่าถูกพัดลมดูดออกจากเมล็ดข้าวกล้อง

ข้าวกล้องที่ได้อาจยังมีเมล็ดข้าวเปลือกติดอยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งจะถูกส่งไปพักในถังพักข้าวกล้องก่อนขัดขาวด้วยลูกเหล็กขัดขาว ซึ่งจะกะเทาะเปลือกของข้าวเปลือกที่เหลืออยู่บางส่วน จากนั้นเครื่องจะทำการขัดขาวข้าวกล้องอีกเล็กน้อย จนได้ข้าวซ้อมมือที่ยังคงคุณค่าทางอาหารอยู่สูง โดยจะไหลออกทางปลายอีกด้านหนึ่งที่มีแผ่นต้านทานการไหลเพื่อปรับอัตราการขัดขาวก่อนไหลลงสู่ภาชนะเก็บ ส่วนรำข้าวจะลอดผ่านรูตะแกรงรอบๆ ลูกเหล็กขัดขาวที่มีพัดลมคอยดูดออกไปเก็บทางไซโคลนและถุงเก็บ

ข้าวซ้อมมือที่ได้รับ มีความขาวเฉลี่ย 30.93 เปอร์เซ็นต์ ความใสเฉลี่ย 2.17 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราขัดเฉลี่ย 50.72 ซึ่งข้าวที่ได้จะยังมีคุณค่าทางอาหารสูง

อัตราการขัดขาวของเครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญสามารถปรับจำนวนรอบการบิดเกลียวของเครื่อง ส่วนการทำงานของเครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญจะถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์หยอดเหรียญ โดยเมื่อหยอดเหรียญที่กล่องรับเหรียญเครื่องจะเริ่มทำงานทันที จนข้าวเปลือกหมดตามอัตราที่ตั้งไว้ ซึ่งจากการประเมินต้นทุนการสีข้าวเบื้องต้น ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสีข้าวเปลือกไว้ที่ 1 บาท ต่อกิโลกรัม ดังนั้น เมื่อหยอดเหรียญ 1 บาท ก็จะสามารถสีข้าวเปลือกได้ปริมาณ 1 กิโลกรัม

ผลพลอยได้ที่สำคัญของการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญ ก็คือ ปลายข้าว และรำข้าว ที่ได้นำมาเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค หรือเพื่อจำหน่าย เช่น หมู วัว ควาย ปลา เป็ด ไก่ เป็นต้น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ. ดร. ผดุงศักดิ์ วานิชชัง 51/75 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ (087) 146-4529 แฟกซ์ (038) 349-135 เว็บไซต์ http://www.popiang.igetweb.com หรือ Email : Po-Piang@hotmail.com

นอกจากนี้ สามารถไปสัมผัสของจริงด้วยการสีข้าวจากเครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญด้วยตัวเองได้ที่ งานเกษตรมหัศจรรย์ วันเส้นทางเศรษฐี-เทคโนโลยีชาวบ้าน 2012 ที่ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค ระหว่าง วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2555

รายละเอียดเครื่องสีข้าวซ้อมมือหยอดเหรียญ

ความเร็วรอบ (rpm.) ลูกกะเทาะ 4050

พัดลมแกลบ 4045

พัดลมรำ 4045

มอเตอร์ 1465

ลูกขัดขาว 1100

ความเร็วลมแกลบ (m/s) ในท่อ 13.00

ความเร็วลมรำ (m/s) ในท่อ 13.00

ปากออก 20.00

ขนาดพัดลม (mm.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 195.00

จำนวนใบ 12.00

ขนาดลูกกะเทาะ (mm.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 164

จำนวนใบ 6

ขนาดแกนขัดขาว (mm.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 28

จำนวนใบ 2

ขนาดเครื่อง (mm.) กว้าง 800

ยาว 915

สูง 1030

ความเร็วขอบ (m/s) กะเทาะ 34.76

ลูกขัดขาว 1.61

ขนาดรูตะแกรง (mm.) ลูกขัดขาว 0.90

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: