ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของสารสกัดอบเชยจีน

Published มีนาคม 16, 2012 by SoClaimon

http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=751

ย่อยข่าวงานวิจัย

ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของสารสกัดอบเชยจีน

ศึกษาฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิหนังของอบเชยจีน ในหนูเมาส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการผื่นแพ้ที่ผิวหนังด้วยการทา DfE ointment ซึ่งเป็นแอนติเจนของไรฝุ่นบ้าน (House dust mite) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ นาน 3 สัปดาห์ ในครั้งที่ 4 ของการทา DfE ointment (วันที่ 11 ของการทดลอง) เริ่มทาสารสกัดเอทานอลจากเปลือกของต้นอบเชยจีน และทาสารสกัดอบเชยจีนให้หนูต่อเนื่องไปทุกวัน วันละครั้ง เป็นเวลา 23 วัน สังเกตอาการผื่นภูมิแพ้ที่ผิวหนังของหนูและทำการบันทึกผล ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดเอทานอลอบเชยจีนมีผลบรรเทาอาการผื่นภูมิแพ้บนผิวหนังของหนู นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ค่าอิมมูโนวิทยา (immunological) ในเลือดของหนูยังพบว่าค่าพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงการเกิดภาวะการอักเสบและภูมิแพ้ได้แก่ Immunoglobulin E (IgE), Tumor necrosing factor-α (TNF-α), และ histamine ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และบริเวณผิวหนังที่มีอาการแพ้พบว่าสารสกัดอบเชยจีนมีฤทธิ์ยับยั้งแสดงออกของโปรตีน interleukin-4, TNF-α, และ activation-regulated chemokine (TARC) จากผลการศึกษาดังกล่างแสดงให้เห็นว่าอบเชยจีนมีฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้

J Ethnopharmacol. 2011; 133: 621-28


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: