การใช้ fluoxymesterone ในการเปลี่ยนแปลงเพศปลากัดจีน

Published มีนาคม 3, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004493&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พรเลิศ จันทร์รัชชกูล; สุจินต์ หนูขวัญ; กำชัย ลาวัณยวุฒิ; มานพ ตั้งตรงไพโรจน์
ชื่อเรื่อง: การใช้ fluoxymesterone ในการเปลี่ยนแปลงเพศปลากัดจีน
Article title: Induced sex reversal in Betta splendens by fluoxymesterone treatments
ชื่อเอกสาร : รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์และประมง
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2531
หน้า: หน้า 295-307
จำนวนหน้า: 426 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2531)
หมวดหลัก: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORNAMENTAL FISHES; FRESHWATER FISHES; SEX DETERMINATION; HORMONES; SURVIVAL; PRODUCTION COSTS; GENITALIA; ANIMAL TISSUES
ดรรชนี-ไทย: ปลากัดจีน, FLUOXYMESTERONE, การแปลงเพศ, ฮอร์โมน, อัตราการรอด, ต้นทุนการผลิต, อวัยวะสืบพันธุ์, เนื้อเยื่อวิทยา
หมายเลข: 004493 KC2604015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: