อัตราส่วนเพศและพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยแครง (Anadara granosa L.) ขนาดเล็ก

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=003486&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรานอม เบ็ญจมาลย์; สุรางค์ ทิพย์โยธิน; สมศักดิ์ พิภพภิญโญ; ธนิฎฐา จงพีร์เพียร
ชื่อเรื่อง: อัตราส่วนเพศและพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยแครง (Anadara granosa L.) ขนาดเล็ก
Article title: Sex ratio and gonad development of young bloody cockle (Anadara granosa L.)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528
Source title : Proceedings of the 23rd conference : Fisheries section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2528
หน้า: หน้า 293-307
จำนวนหน้า: 395 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2528)
หมวดหลัก: L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ANADARA GRANOSA; GENITALIA; SEX RATIO; DEVELOPMENTAL STAGES
ดรรชนี-ไทย: หอยแครง, อวัยวะสืบพันธุ์, อัตราส่วนเพศ, การพัฒนาการ
หมายเลข: 003486 KC2304029
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: