การควบคุมสัดในวัวเนื้อเพื่อผสมเทียมด้วยเชื้อพันธุ์แข็ง

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000446&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญเหลือ เร่งศิริกุล; ประเสริฐ เจิมพร; จรัญ จันทลักขณา
ชื่อเรื่อง: การควบคุมสัดในวัวเนื้อเพื่อผสมเทียมด้วยเชื้อพันธุ์แข็ง
Article title: Estrous synchronization in beef cattle for artificial insemination with frozen semen
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 383-388
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BEEF CATTLE; ARTIFICIAL INSEMINATION; SEMEN; OESTROUS CYCLE
ดรรชนี-ไทย: โคเนื้อ, เชื้อพันธุ์แข็ง, การผสมเทียม, การเป็นสัด, ฮอร์โมน, อัตราการผสมติด
หมายเลข: 000446 KC0402004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: