ประสิทธิภาพของรถแทรกเตอร์ล้อยางในการทำไม้สักของแผนกไม้สัก ออป. ลำปาง

Published กุมภาพันธ์ 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000400&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อำนวย คอวนิช
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของรถแทรกเตอร์ล้อยางในการทำไม้สักของแผนกไม้สัก ออป. ลำปาง
Article title: Efficiency of tractor robber wheels for teak tree operation of the torest industry organization
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 198
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: N20-Agricultural machinery and equipment
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, TRACTORS, EQUIPMENT PERFORMANCE, WOOD INDUSTRY
ดรรชนี-ไทย: ไม้สัก, รถแทรกเตอร์ล้อยาง, การทำไม้สัก, การลากไม้
หมายเลข: 000400 KC0401061
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: