สรุปผลการทดลองเรื่องการใช้สารโฮร์โมนบางอย่างช่วยให้มะเขือเทศติดผลในฤดูฝน

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000305&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: จรัส ลิ่มอรุณ
ชื่อเรื่อง: สรุปผลการทดลองเรื่องการใช้สารโฮร์โมนบางอย่างช่วยให้มะเขือเทศติดผลในฤดูฝน
Article title: Use of some hormones to set fruits of tomatoes in the rainy season
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืชและชีววิทยา) ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 29-31 มกราคม 2507
Source title : 3rd national conference on Agriculture and Biology : Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2507
หน้า: หน้า 57-58
จำนวนหน้า: 127 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2507)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LYCOPERSICON ESCULENTUM, PLANT GROWTH SUBSTANCES, FRUITING, WET SEASON
อรรถาภิธาน-ไทย: LYCOPERSICON ESCULENTUM; สารเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืช; การเกิดผล; ฤดูฝน
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, ฮอร์โมน, การติดผล, ฤดูฝน
หมายเลข: 000305 KC0301039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: