เกลือแร่ : การใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

Published กุมภาพันธ์ 12, 2012 by SoClaimon

http://siweb.dss.go.th/article/show_atricle.asp?article_ID=134

nglish Title :
From mineral salts to optically activated paticles
Thai Title :
เกลือแร่ : การใช้ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
IF Number :
100
Source :
Cosmetic & Toiletries 118 (7) 2003: 30,32-34,36   —Publisher
Abstract :
This article shows the draftly use mineral salts in skin care, hair care and make up products, the methodology of HLB values determination of some essential oils; eucalyptus, lippia, peppermint, and interesting vehicles in cosmetic industry. It have some formularies such as dead sea salts emulsion, melanin-inhibiting lotion, skin treatment with Limonia acidissima extract, lustrous massage oil.

 ย้อนกลับ

 


สนใจสั่งบทความเพื่อการศึกษา
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์
 ดูรายละเอียดอัตราค่าบริการ
(โปรดระบุ Title, Source และ IF Number มาด้วย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: