อิทธิพลของอุณหภูมิของรากต่อการเคลื่อนที่ของคาร์บอน -14 ในต้นเป๊ปเปอร์มินท์และถั่วเหลือง

Published กุมภาพันธ์ 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000145&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรียา จันทรเวคิน
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอุณหภูมิของรากต่อการเคลื่อนที่ของคาร์บอน -14 ในต้นเป๊ปเปอร์มินท์และถั่วเหลือง
Article title: Effect of root temperature on translocation of Carbon -14 photosynthesis in peppermint and soybean plant
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 12-24
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: F61-Plant physiology – Nutrition
หมวดรอง: F40-Plant ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MENTHA PIPERITA, GLYCINE MAX, CARBON, ROOTS, TEMPERATURE, TRANSLOCATION
ดรรชนี-ไทย: เป๊ปเปอร์มินท์, ถั่วเหลือง, คาร์บอน-14, ราก, อุณหภูมิ
หมายเลข: 000145 KC0201003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: