“ดร.โกร่ง” เฟ้นหัวกะทิเข้าสังกัด สกยอ.

Published มกราคม 13, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/221741

7 ธันวาคม 2554, 05:15 น.

Pic_221741

นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ที่มีนายวีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธาน เสนอจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (สกยอ.) เป็นหน่วยงานภายใต้ สศช. ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ กยอ.

ทั้งนี้ ครม.ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 150 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สกยอ. โดยจัดสรรเบื้องต้นก่อน 60 ล้านบาท และยังเห็นชอบอัตรากำลังของ สกยอ.ในเบื้องต้น 30 คน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)พิจารณาสนับสนุนข้าราชการจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เพื่อปฏิบัติงานใน สกยอ. ซึ่ง ก.พ.ร.เสนอความเห็นว่า เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำงานเห็นควรได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการขึ้นเงินเดือน 6% ส่วนที่ต่ำกว่าระดับดีเด่นได้รับการขึ้นเงินเดือน 4% ในรอบการขึ้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ และให้ถือว่าข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ สกยอ.เป็นผู้สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ สมควรให้ส่วนราชการต้นสังกัดนำไปประกอบการพิจารณาในการแต่งตั้งในระดับสูงขึ้นด้วย

ทั้งนี้ สกยอ.จะทำหน้าที่สำคัญคือ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ งบประมาณ แนวทาง และมาตรการในการกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศในระยะยาว ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูประเทศและบริหารแผนงานรวม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการฟื้นฟูประเทศเพื่อเสนอต่อ กยอ.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 7 ธันวาคม 2554, 05:15 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: