แนะดึงฝ่ายค้านร่วมฟื้นฟูชาติ!

Published ธันวาคม 31, 2011 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/216628

15 พฤศจิกายน 2554, 05:15 น.

BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

“ประดิษฐ์”ฝากความหวัง ดร.โกร่ง-ดร.สุเมธ

“ประดิษฐ์” อดีต รมช.คลัง โชว์วิสัยทัศน์ จี้ “ดร.โกร่ง—ดร.สุเมธ” ฟื้นฟูประเทศ และบริหารจัดการน้ำระยะยาว โดยดึงพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ร่วมด้วย หวังดันให้การทำงานง่ายขึ้น ไม่ถูกขัดขาจนล้มเหลว พร้อมแนะเอาพื้นที่ส่วนรวมที่ถูกรุกล้ำคืน หลังถูกบุกรุกจนขวางทางน้ำ เดินหน้าพัฒนาขนส่งระบบราง และทางน้ำ

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต รมช.กระทรวงการคลัง ซึ่งผันตัวเองไปทำธุรกิจส่วนตัวในเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมเพนนินซูล่า ให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ที่มี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน ควรมองภาพการฟื้นฟูประเทศในลักษณะของมหภาค และวางอนาคตของประเทศไทยต่อเนื่องไปในระยะเวลา 20 ปี เช่นเดียวกัน นายประดิษฐ์ เห็นว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่มี ดร.สุเมธ ตันติ-เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน ก็ควรวางระบบ บริหารจัดการน้ำของประเทศในระยะยาวควบคู่กันไปด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและแผนการสร้างอนาคตของประเทศไทย รวมถึงการวางระบบบริหารจัดการน้ำในระยะยาว สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุของรัฐบาล โดยปราศจากการหักล้าง ล้มเลิก หรือขัดขวาง รัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ควรอนุญาตให้คณะกรรมการทั้งสองชุดนี้เชิญชวนพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านในปัจจุบัน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆด้วย

“ให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมด้วย คณะกรรมการจะได้ทำงานง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การจัดการกับผู้บุกรุก หรือรุกล้ำแม่น้ำสายหลัก และคูคลองสาธารณะต่างๆ ซึ่งมีผู้บุกรุกจำนวนมาก ตั้งแต่เศรษฐี ไปจนถึงชาวบ้านที่ยากจน”

ซีอีโอโรงแรมเพนนินซูล่ากล่าวด้วยว่า รัฐบาลและคณะกรรมการทั้งสองชุดควรจะถือโอกาสนี้แปรวิกฤติเป็นโอกาสในการเอาพื้นที่ที่เป็นของส่วนรวมกลับคืนมา และถ้าจำเป็นจะต้องจ่ายเพื่อเอาพื้นที่ที่เป็นทางไหลของน้ำกลับคืนมา ก็ต้องจ่าย

“สลัมทั้งหลายที่รุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำลำคลอง จำเป็นจะต้องรื้อออก และใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการรุกล้ำอีก ส่วนชาวบ้านที่ยากจน หรือเดือดร้อนเพราะไม่มีที่อยู่อาศัย ก็ต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้ใหม่”

นายประดิษฐ์กล่าวด้วยว่า การฟื้นฟูและสร้างประเทศไทยใหม่อาจจำเป็นต้องใช้เงินถึง 3-5 ล้านล้านบาท หรือมากกว่านั้น จึงจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ ไม่เฉพาะแต่ปัญหาในกรุงเทพฯเท่านั้น หากต้องรวมถึงจังหวัดต่างๆที่ตกเป็นพื้นที่ประสบภัยด้วย

“คงต้องแตกเป็น 300-400 โครงการทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งกรณีที่เกิดภาวะฝนแล้งที่ทำให้พื้นที่เพื่อการเกษตรเกิดภาวะแห้งแล้งจัด กระทั่งถึงโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำเพื่อชะลอและป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่อีก โดยเฉพาะเมื่อภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นในทุกปี”

นายประดิษฐ์ยังให้ความเห็นด้วยว่า รัฐบาลจะต้องหยุดสร้างถนน หรือทางหลวงสายต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดรูรั่วไหลอย่างมาก เพื่อเก็บงบประมาณแผ่นดินไว้ใช้จ่ายด้านการลงทุนในระบบรางมากขึ้น เขาเห็นว่า การสร้างทางรถไฟให้สามารถเชื่อมต่อจังหวัดต่างๆ ได้ทั่วประเทศในอนาคตข้างหน้าเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อความจริงวันนี้เป็นที่ปรากฏชัดว่า เมื่อถนนสายต่างๆ ถูกน้ำท่วม ประชาชนก็ถูกตัดขาดจากระบบการขนส่งในทันที เช่นเดียวกัน สินค้าอุปโภค-บริโภคโดยรวมไม่สามารถใช้เส้นทางขนส่งโดยวิธีอื่นได้

“เรามีถนนมากพอแล้ว จากนี้ไปรัฐบาลจำเป็นต้องสร้างทางรถไฟที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างไว้เมื่อกว่า 100 ปีที่แล้วต่อ เพื่อจะขนส่งคนและสินค้าจำนวนมากๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้โดยสะดวกรวดเร็ว โดยที่มีต้นทุนการขนส่งต่ำกว่า เหมือนกับที่นานาอารย

ประเทศมีให้คนในประเทศเขาใช้…

…ในเวลาเดียวกัน ระบบการขนส่งทางน้ำ ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเดินทางและขนส่งสินค้า ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่การขนส่งทางน้ำจะต้องไม่ถูกลดความสามารถลงจากการที่มีผู้รุกล้ำแม่น้ำลำคลองต่างๆ หรือถูกละเลยจากการขุดลอกคูคลอง กระทั่งลำน้ำนั้นตื้นเขินจนเรือขนส่งไม่สามารถแล่นไปได้”

นายประดิษฐ์กล่าวว่า ในฐานะของเจ้าของธุรกิจ เขาอยากจะเห็นการตื่นตัวเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังในทุกระดับชั้น ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบปี 2526 หรือ 2538 ที่ข้าราชการ และนักการเมือง ทำแบบขอไปที แล้วไม่ดำเนินการต่อเนื่อง แม้แต่เรื่องที่พึงกระทำตามแนวทาง หรือทฤษฎีที่วางไว้ก็ยังถูกละเลย

ส่วนที่มีผู้ห่วงว่า การกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการฟื้นฟูและสร้างอนาคตให้แก่ประเทศดังกล่าว อาจทำให้หนี้สาธารณะของประเทศสูงเกินไปจนผิดกฎกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นั้น นายประดิษฐ์กล่าวว่า หนี้สาธารณะจะกลายเป็นเรื่องเล็ก ถ้าการใช้เงินทั้งหมดก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล ขณะเดียวกัน สิ่งที่จะดำเนินการเหล่านี้ ยังสามารถดึงความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประเทศไทยได้ด้วย โดยเฉพาะความเชื่อมั่นของบรรดานักลงทุนจากต่างประเทศในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยก็จะกลับคืนมาด้วย.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: