เกษตรแจกพันธุ์ข้าวฟรี

Published ธันวาคม 31, 2011 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/216626

15 พฤศจิกายน 2554, 05:00 น.

BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

พื้นที่นาน้ำท่วมเสียหายยับกว่า 7 ล้านไร่

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงข้อมูลพื้นที่นาข้าวเสียหายจากน้ำท่วม ล่าสุด วันที่ 26 ต.ค.54 ว่า มีนาข้าวถูกน้ำท่วม 9.01 ล้านไร่ คาดจะมีพื้นที่เสียหาย 80% หรือประมาณ 7.21 ล้านไร่ จึงมอบหมายให้กรมการข้าวแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ทันทีหลังน้ำลด ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการให้ใช้งบประมาณดำเนินการจากงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 1,727.51 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 72,100 ตัน พร้อมส่งมอบให้แก่ชาวนาเดือน พ.ย.54-ก.ค.55 “โครงการนี้จะช่วยชาวนาที่ถูกน้ำท่วมกว่า 721,000 ราย ให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหลังน้ำลด และนำไปปลูกในฤดูนาปี คาดว่าเมล็ดพันธุ์ที่แจกจ่ายนี้จะได้ผลผลิต 3.19 ล้านตันข้าวเปลือก จากที่คาดจะเสียหายจากน้ำท่วม 6 ล้านตันข้าวเปลือก มีมูลค่ากลับมา 55,736 ล้านบาท”

ด้านนายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด คาดจะมีพื้นที่ 3.31 ล้านไร่ คิดเป็นปริมาณเมล็ดพันธุ์ 33,166 ตัน ระยะที่ 2 ที่จะใช้ปลูกในฤดูนาปี คาดจะมีพื้นที่ 3.53 ล้านไร่ ปริมาณ 38,934 ตัน สำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนั้น ต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว และมีพื้นที่เสียหายจากอุทกภัยมากกว่า 50% ของพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยจะได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ในอัตรา 10 กก.ต่อไร่ ไม่เกินรายละ 10 ไร่ มูลค่าไร่ละ 239.60 บาท หรือเฉลี่ยคนละ 2,396 บาท ทั้งนี้ กรมจะประสานกับกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งข้อมูลพื้นที่และเกษตรกรที่เข้าตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ เพื่อแจ้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ให้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรต่อไป.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: