หนุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

Published ธันวาคม 31, 2011 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/216901

16 พฤศจิกายน 2554, 05:15 น.

BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีเปิดพื้นที่ลงทุน

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมและขั้นตอนนำเสนอการระดมทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เพื่อนำโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ได้แก่ ระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา ถนน หรือทางพิเศษ ทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน ท่าเรือน้ำลึก โทรคมนาคม และพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่จะทำให้รัฐบาลสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระการคลังของรัฐบาลในระยะยาว โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมที่จะให้ประกอบด้วย 1.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นและกองทุนรวม สำหรับรายรับและการกระทำตราสารจากการโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิใดๆในทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมฯ 2.สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้ยกเว้นภาษีเงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไรแก่บุคคลธรรมดาผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าวรัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อปี แต่จะสามารถลดภาระการคลังจากดอกเบี้ยเงินกู้ได้ประมาณปีละ 2,700 ล้านบาท ซึ่งทำให้ภาระการคลังโดยรวมลดลงถึง 1,500 ล้านบาท

ส่วนในด้านขั้นตอนการระดมทุนของรัฐวิสาหกิจให้ทางรัฐวิสาหกิจเสนอเรื่องผ่านเจ้ากระทรวงสังกัดเพื่อส่งให้กระทรวงการคลังเสนอครม.พิจารณานอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะปี 2555 ครั้งที่ 1 และอนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณากู้เงินได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยปรับวงเงินจากเดิม 1,287,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 363,960 ล้านบาท เป็น 1,650,965 ล้านบาท.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: