ธ.กรุงเทพ เตรียมถอนตัวจาก ตลท.รับมือเปิดเสรีอาเซียน

Published ธันวาคม 31, 2011 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/216854

16 พฤศจิกายน 2554, 02:18 น.

BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

แบงก์กรุงเทพฯ เตรียมรับมือเปิดเสรีอาเซียน เป็นสถาบันการเงินแบบครบวงจรประกาศตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นบล.บัวหลวง (BLS) คืนจากผู้ถมือหุ้นทั่วไปใน ราคาหุ้นละ 22 บาทก่อนขอเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์หวังคุมการบริหารทั้งหมด เพื่อใช้เป็นแขนขาในการทำธุรกิจ

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการบริหารของธนาคารได้เห็นชอบให้ธนาคารทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) เพื่อเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารได้ส่งหนังสือแจ้งต่อ บล.บัวหลวงในวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารมีแนวนโยบายในการกำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นสถาบันการเงินแบบครบวงจร (Universal Banking) เพื่อรองรับสภาพตลาดที่กำลังปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและแผนพัฒนาตลาดทุนไทย การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีแนวทางในการเปิดเสรีทางการเงินและการเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจได้ครอบคลุมมากขึ้นตลอดจนภาวะการแข่งขันในตลาดเงินและตลาดทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ

BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

ดังนั้น ธนาคารจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทลูกของธนาคารอยู่แล้ว ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารมีอำนาจควบคุมได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในการนี้ธนาคารจึงเห็นสมควรที่จะเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการเป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด โดยกำหนดราคาเสนอซื้อเท่ากับ 22 บาทต่อหุ้น โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จก่อนการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอน หลักทรัพย์ออกจากตลาดดังต่อไปนี้คือ 1.การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร 2.บล. บัวหลวง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้สามารถเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติ และแจ้งผลอนุมัติการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว 3.ธนาคารและ บล.บัวหลวง ต้องได้รับความเห็นชอบ การผ่อนผัน การอนุญาต หรือความยินยอม จากหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการทำคำเสนอซื้อของธนาคารเป็นผลสำเร็จ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: