ตลท.ผ่อนผัน74บริษัทถูกน้ำท่วม ขยายเวลาส่งงบไตรมาส3

Published ธันวาคม 31, 2011 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/216586

15 พฤศจิกายน 2554, 02:44 น.

BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ผ่อนผันเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนจากปัญหาน้ำท่วม  ขยายเวลาการส่งงบการเงินไตรมาสสิ้นสุด 30 ก.ย. 54 โดยไม่ขึ้นเครื่องหมาย SP  แก่ บจ.ที่ขอผ่อนผัน โดยประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขยายเวลานำส่งงบการเงินแล้ว

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า จากปัญหาน้ำท่วมในบริเวณจังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพฯ ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง และเนื่องจากเป็นช่วงเวลาการจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2554 เพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.ให้ทันภายใน 14  พฤศจิกายน เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุน  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยผ่อนผันให้นำส่งงบช้ากว่ากำหนด และยกเว้นการขึ้นเครื่องหมายหยุดการซื้อขาย (SP)  ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนรวม 74 บริษัทคิดเป็น 13% จากทั้งหมด  577 บริษัท  (รวม  SET และ mai) ได้ขอขยายเวลาการนำส่งงบการเงิน  โดยมีบริษัทจดทะเบียน  69 บริษัท ขอผ่อนผันนำส่งภายใน 30 พฤศจิกายน และ 5 บริษัท ขอนำส่งภายใน  15 ธ.ค. 2554

BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

“การขยายเวลานำส่งงบการเงินเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรผ่อนผันแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จนไม่สามารถจัดทำงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงิน  และจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองงบการเงิน และนำส่งงบการเงินงวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2554 มาได้ทันตามเกณฑ์ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี   โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณากรณีดังกล่าวอย่างผ่อนปรนด้วยความเข้าใจในสถานการณ์และผลกระทบของปัญหาอุทกภัย  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรติดตามการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ และระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน” นายจรัมพร กล่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: