บอร์ดบินไทยตั้ง “วรเดช”-“จุตินันท์” นั่งกรรมการบอร์ด

Published ธันวาคม 30, 2011 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/215923

11 พฤศจิกายน 2554, 16:13 น.

EyWwB5WU57MYnKOvkDaN9VHt5anyDR1WKeFEuyKxGE9HwwJVTxHRzy

บอร์ดบินไทยแต่งตั้ง “วรเดช หาญประเสริฐ ” และ “จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี” นั่งกรรมการบอร์ดแทนคนท่ีลาออก ระบุน้ำท่วมใหญ่ ทำผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.ต่ำกว่าปกติ…

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายอำพน กิตติอำพน ประธานคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมบอร์ดการบินไทยว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานด้านการขนส่งประจำเดือนตุลาคม 2554 โดยมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 65.8% ซึ่งต่ำกว่าปกติ ทั้งที่เดือนตุลาคมเป็นเดือนแรกของฤดูกาลท่องเที่ยวในประเทศไทยตามตารางการบินฤดูหนาวของการบินไทย

ทั้งนี้ เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤติอุทกภัยในประเทศไทยที่เกิดขึ้น ประมาณต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาในหลายจังหวัด และต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่ว โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ออกประกาศเตือนประชาชนของตนเองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังประเทศไทย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวต่างชาติยกเลิก และเลื่อนการเดินทาง ตลอดจนการสำรองที่นั่ง ส่วนการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ในเดือนตุลาคม ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การบิน ไทยมีปริมาณการผลิตผู้โดยสาร (Available Seat – Kilometer/ASK) สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 4.7% และมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (Revenue Passenger– Kilometer / RPK) ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 7.3%

สำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – ตุลาคม 2554 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตผู้โดยสาร (ASK) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.8% และมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ( RPK) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.8% มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยร้อยละ 71.5 ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.9 สำหรับด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ในเดือนตุลาคม 2554 มีปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 และมีปริมาณการขนส่งสินค้าต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 9.7% ทำให้มีอัตราการบรรทุกสินค้า (Freight Load Factor) เฉลี่ย 57.1% ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 8.6% ส่วนผลการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เดือนมกราคม–ตุลาคม 2554 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.3 และมีปริมาณการขนส่งสินค้าต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2% มีอัตราส่วนการบรรทุกสินค้า (Freight Load Factor) เฉลี่ย 56.6% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.7%

นอกจากนั้นที่ประชุมบอร์ดการบินไทย ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 2 คน ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ 1. นายประวิช รัตนเพียร 2. นายวราห์ สุจริตกุล และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 คนทดแทนกรรมการที่ลาออกดังนี้ นายวรเดช หาญประเสริฐ แทนนายประวิช รัตนเพียร และนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี แทนนายวราห์ สุจริตกุล ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: