คลังชงกรอบเงินกู้ตปท. 1.175 หมื่นล้านลุยรถไฟฟ้าสายสีม่วง

Published ธันวาคม 30, 2011 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/216530

14 พฤศจิกายน 2554, 16:35 น.

BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

“คลัง” ชงกรอบเงินกู้ ตปท. 11,755 ล้าน สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงระยะ 3 โดยจะกำหนดกรอบการกู้เงินและระยะเวลาผูกพันเงินกู้ให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการ รวมทั้งมีระยะเวลาของเงินกู้ที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลในอนาคต …

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 15 พ.ย. กระทรวงการคลัง ขออนุมัติกรอบการเจรจากู้เงินจากต่างประเทศสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) ระยะที่ 3 และเสนอรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป และขอให้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอสัญญาเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้รัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

BKQKpJhBMGGYXC7vASLDrbAl5DugmqsGPYnG9LsiMYlRyfP2l2sLz

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญของกรอบการเจรจาฯนั้น มีวัตถุประสงค์การกู้เงิน เป็นโครงการเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลบริเวณ สถานีบางซื่อ โดยนำผู้โดยสารจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าสู่โครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ภายในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและความสูญเสียด้านพลังงานจากการจราจรติดขัด เพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ลดมลพิษจากการจราจรบนถนน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยกรอบวงเงินกู้ เป็นวงเงิน 31,772.35 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 11,755.77 ล้านบาท กำหนดกรอบการกู้เงินและระยะเวลาผูกพันเงินกู้ให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการ รวมทั้งมีระยะเวลาของเงินกู้ที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลในอนาคต

กรณีการกู้เงินจาก JICA การพิจารณาต้นทุนการกู้เงินจะใช้ต้นทุนที่ได้ทำการแปลงหนี้ต่างประเทศเป็นเงินบาท (Cross Currency Swap) แล้วเปรียบเทียบกับต้นทุนการกู้เงินในประเทศของรัฐบาล ซึ่งการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ดังกล่าว มีต้นทุนการกู้เงินโดยเฉลี่ยต่ำกว่าการกู้เงินในประเทศ สำหรับกรอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระเบียบของแหล่งเงินกู้ และกำหนดกรอบระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ โดยจะเจรจาให้ได้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สูงสุด และกำหนดกรอบในการกำกับติดตาม และการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโดยให้มีการตรวจสอบและกำกับติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแหล่งเงินกู้ของโครงการ และให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินของโครงการ.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: