เจ้าท่าเร่งขุดสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน

Published ธันวาคม 29, 2011 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/215418

9 พฤศจิกายน 2554, 17:21 น.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

กรมเจ้าท่าเร่งขุดลอกสันดอนแม่น้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน รวมถึงร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพร่องที่ 2 เพื่อระบายน้ำสู่อ่าวไทย พร้อมลอกร่องน้ำในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำให้ลงแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนให้เร็วมากขึ้น เพื่อไหลลงสู่อ่าวไทย ดังนั้น กรมเจ่าท่า จึงได้ขุดลอก ทั้งการขุดลอกสันดอนปากน้ำ เพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำจากตอนเหนือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน รวมถึงแม่น้ำอื่นๆ ออกสู่ทะเลโดยเร็ว ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เริ่มขุดลอกสันดอนที่ปากแม่น้ำท่าจีน มาตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยการขุดลอกได้ปริมาณดินประมาณวันละ 10,000 ลูกบาศก์เมตร และปัจจุบันสามารถขุดลอกได้เนื้อดินสะสมแล้วทั้งสิ้นประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้น ยังได้ขุดลอกสันดอนบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยขุดลอกดินสะสมออกไปแล้วกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังได้ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินการขุดลอกสันดอนที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ วันทีึ่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการขุดลอกได้ปริมาณดินสะสมแล้วทั้งสิ้นประมาณ 70,000 ลูกบาศก์เมตร

นายถวัลย์รัฐ กล่าวอีกว่า นอกจากการขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำแล้ว กรมเจ้าท่ายังได้กำหนดแผนการขุดลอกบำรุงรักษาและพัฒนาร่องน้ำชายฝั่งทะเลและร่องน้ำภายในประเทศด้วย โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้กำหนดที่จะขุด 55 ร่องน้ำ และในปีงบประมาณ 2555 เร่งดำเนินการขุดลอกและเพิ่มการดำเนินการเป็น 77 ร่องน้ำ นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มเติมโครงการขุดลอกร่องน้ำในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ ตามแนวทางการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลองเพื่อบรรเทาน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยกำหนดให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสายรองทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค มีทั้งหมด 118 สาย ระยะทางประมาณ 14,000 กิโลเมตร

“การขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลและร่องน้ำภายในประเทศ ถือเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดร่องน้ำตื้นเขินและสันดอนทราย โดยการขุดลอกจะขยายความกว้างของแม่น้ำดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความลึกและเปลี่ยนทิศทางเดินของร่องน้ำ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้อีกทางหนึ่ง”.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: