กรมศุลฯเว้นอากรของนำเข้าที่จะบริจาคผู้ประสบภัย

Published ธันวาคม 29, 2011 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/215177

8 พฤศจิกายน 2554, 20:08 น.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

รมช.คลัง เผย กรมศุลกากรออกมาตรการยกเว้นอากรสำหรับของนำเข้าที่มาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้วย…

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและขยายพื้นที่มากขึ้น ได้นำความเดือนร้อนมาสู่ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง จึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัย โดยผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการผ่านพิธีการแก่ของดังกล่าว ดังนี้

1. การบริจาคผ่านส่วนราชการ ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าส่วนราชการนั้น มีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนโดยตรงหรือไม่ 2. การบริจาคผ่านองค์การสาธารณกุศล ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าองค์การสาธารณกุศลนั้น มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือ หรือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนหรือไม่ 3. หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้สามารถรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ และให้ผ่อนผันการตรวจสอบหนังสือรับรอง/หนังสือค้ำประกันจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจมาติดต่อรับของ ทำสัญญาประกันตนเอง พร้อมกับสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน/เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการติดตามตรวจสอบต่อไปในภายหลัง

และ 4. อนุญาตให้แก้ไขบัญชีสินค้าสำหรับเรือ/อากาศยานจากผู้รับตราส่งเดิมที่ไม่ได้ รับสิทธิยกเว้นอากรเป็นส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล (Amend be Consignee) ได้ โดยไม่ต้องพิจารณาความผิดและไม่คำนึงว่าจะมีหลักฐานการบริจาคช่วยเหลือก่อน หรือหลังวันนำเข้า.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: