ก.ล.ต.ห่วงน้ำท่วม ผ่อนปรนกฎซื้อขายตลาดทุน

Published ธันวาคม 17, 2011 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/212129

26 ตุลาคม 2554, 20:12 น.

njpus24ncqkx5e1gw7rdysbiqm27cpxfkzm4oho1ltr

 

ก.ล.ต. ห่วงน้ำท่วมกระทบธุรกิจภาคการผลิตและบริการในตลาดทุน ออกมาตรการช่วยเหลือ-ดูแลกฎเกณฑ์ไม่ให้สะดุด และแผนสำรองการซื้อขายหลักทรัพย์กรณีเหตุฉุกเฉิน…

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากการที่ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของทั้งภาคการผลิตและภาคบริการในตลาดทุนบางแห่งนั้น ก.ล.ต.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อรับทราบระดับของผลกระทบ และดูแลหลักเกณฑ์การกำกับดูแลไม่ให้เป็นภาระหรืออุปสรรค

รวมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ดังนี้ 1.บริษัทหลักทรัพย์ที่มีสาขาประสบปัญหาอุทกภัยและไม่สามารถเปิดให้บริการได้ สามารถปิดทำการสาขาชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า และต้องจัดช่องทางการให้บริการแก่ผู้ลงทุนไม่ให้ได้รับผลกระทบ เช่น ให้ส่งคำสั่งผ่านสำนักงานใหญ่

2.บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ต้องส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. เช่น งบการเงิน หากบริษัทได้รับผลกระทบจนไม่สามารถส่งรายงานได้ ก.ล.ต.จะผ่อนปรนในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจดทะเบียนอาจส่งรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯเพียงแห่งเดียว และส่งต้นฉบับให้ ก.ล.ต.ภายหลังได้

 

njpus24ncqkx5e1gw7rdysbiqm27cpxfkzm4oho1ltr

3.ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการกองทุน ที่อายุความเห็นชอบจะสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.2554 ถึง 31 มี.ค.2555 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2555 และสามารถทยอยต่ออายุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.2555

“ก.ล.ต.รับทราบรายงานผลกระทบของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ด้วยความห่วงใย อย่างไรก็ตามขณะนี้การให้บริการของธุรกิจในตลาดทุน รวมถึงระบบการส่งมอบและชำระราคาหลักทรัพย์ยังทำงานได้เป็นปกติ ขณะเดียวกัน ก.ล.ต.กำลังรวบรวมข้อมูลของบริษัทที่ได้รับความเสียหาย เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

 

นายวรพล กล่าวว่า ก.ล.ต.ได้ประสานงานใกล้ชิดกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น กำหนดวิธีการทำงานในกรณีที่อาจมีเหตุฉุกเฉิน และเตรียมพร้อมแผนสำรองต่างๆ เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์สามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ

 

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 26 ตุลาคม 2554, 20:12 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • 1 ข่าว
  • ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: