การยืดอายุเห็ดหอมสด

Published ตุลาคม 17, 2011 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author บุญญวดี จิระวุฒิ pdf
Title การยืดอายุเห็ดหอมสด Type Journal Article
Year (up) 2550 Publication การทดลองสิ้นสุด Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author สุภา อโนธารมณ์, อัจฉรา พยัพพานนท์, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล Thesis
Address สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร, สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
Keywords วิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเห็ด
Abstract เห็ดหอมเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมในการบริโภคสูง รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางอาหาร หลังจากที่เก็บเกี่ยวดอกเห็ดแล้วมักมีการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว การเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่พอเหมาะ สามารถลดอัตราการหายใจ และชะลอการเปลี่ยนแปลงระหว่างเก็บรักษาได้ วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ เพื่อศึกษาวิธีการบรรจุและอุณหภูมิที่เหมาะสม ในการยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดหอมสดให้มีคุณภาพดี โดยทำการเก็บรักษาเห็ดหอมสดในห้องเย็นอุณหภูมิ 9, 6 และ 2 °ซ บรรจุเห็ดหอมในถาดโฟมหุ้มด้วยพลาสติก PVC เจาะรูขนาด 0.5 ซม. จำนวน 4 รู และบรรจุเห็ดหอมในถุงพลาสติก PE สภาพสูญญากาศ (vacuum) เปรียบเทียบคุณภาพของเห็ดหอมที่บรรจุในถาดโฟมหุ้มด้วยพลาสติก PVC เจาะรู 4 รู ทั้ง 3 อุณหภูมิ พบว่า ที่อุณหภูมิ 9, 6 และ 2 °. มีการบานของดอกเห็ด ในวันที่ 3, 7 และ 14 วัน ตามลำดับ ลักษณะของดอกเห็ดยังสดและสีของดอกเห็ดไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนการบรรจุเห็ดหอมในถุงพลาสติก PE สภาพสูญญากาศ (vacuum) มีกลิ่นผิดปกติเกิดขึ้นภายในถุง แต่ลักษณะของดอกเห็ดยังสดอยู่และไม่มีการบานของดอกเห็ด เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 7 วัน มีการสูญเสียน้ำหนัก 0.66 – 5.94 % และการสูญเสียน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1.21 – 9.03 % หลังเก็บรักษานาน 21 วัน จากการทดลองครั้งนี้ พบว่าการบรรจุเห็ดหอมในถุงพลาสติก PE สภาพสูญญากาศ (vacuum) ระยะเวลา 4 – 11 วัน ทั้ง 3 อุณหภูมิ แล้วเจาะรูถุงพลาสติกขนาด 0.5 ซม. จำนวน 4 รู เป็นวิธีที่ดี ชะลอการบานของดอกเห็ด ลดการเกิดกลิ่นผิดปกติ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดหอมสดให้มีคุณภาพ และเก็บรักษาได้นานขึ้น คือ 14, 21 และ 28 วัน ที่อุณหภูมิ 9, 6 และ 2 °. ตามลำดับ
Publisher สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 182
Permanent link to this record

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: