ก.ล.ต.หนุน ส.ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้ความรู้-ปกป้องสิทธิ์ผู้ลงทุน

Published ตุลาคม 16, 2011 by SoClaimon

15 ตุลาคม 2554, 15:57 น.
http://www.thairath.co.th/content/eco/209604

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

ก.ล.ต.หนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้และปกป้องสิทธิ์ผู้ลงทุน ระบุ หากปรับปรุงรูปแบบการทำงานจะทำให้สมาคมเป็นที่น่าเชื่อถือ และยอมรับของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น

นายวรพล  โสคติยานุรักษ์  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยว่า ผู้ลงทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย  ก.ล.ต.ขอให้สมาคมพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกระดับองค์กรไปเป็นสถาบันที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุนไทย โดยเป็นหน่วยงานกลางในการจัดอบรมให้ความรู้ จัดทำคู่มือการลงทุนเผยแพร่ให้กับผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนรองรับการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุน และการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุน ในด้านบุคลากรนั้น สมาคมควรพัฒนาคุณภาพของอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวิเคราะห์งบการเงินและฐานะของบริษัท  การมีทัศนคติที่ดีในการเข้าพบบริษัทจดทะเบียน และสามารถส่งเสริมให้บริษัทเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล  โดยสมาคมควรมีระบบคัดกรองอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพและประเมินผลเป็นประจำทุกปี เพื่อสามารถทำหน้าที่ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ สมาคมควรจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทจดทะเบียน  ให้มีข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างครบถ้วนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ

“การปรับปรุงรูปแบบการทำงานและการพัฒนาบุคลากรของสมาคม จะช่วยให้สมาคมเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของบริษัทจดทะเบียนยิ่งขึ้น การประสานความร่วมมือระหว่างกันก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น และจะเกิดประโยชน์แก่ทั้งผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน และตลาดทุนโดยรวม” นายวรพล กล่าว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 15 ตุลาคม 2554, 15:57 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • 64 ข่าว
  • ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: