เหมราชฯ ยัน 6 นิคมฯปลอดภัยจากน้ำท่วม

Published ตุลาคม 14, 2011 by SoClaimon

14 ตุลาคม 2554, 15:30 น.
http://www.thairath.co.th/content/eco/209338

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

เหมราชฯ ยัน 6 นิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแน่นอน แต่ไม่นิ่งนอนใจ สั่งจับตาสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ HEMRAJ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า เนื่องด้วยภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศ บริษัทได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด บริษัทขอรายงานว่า ทั้ง 6 นิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 1. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ในกรณีที่น้ำที่ไหลมาจากทางภาคเหนือ และภาคกลาง จังหวัดชลบุรีและระยองไม่ได้อยู่ในทางน้ำที่ไหลมา น้ำจะไหลไปทางจังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา จากนั้นจะไหลไปสู่ลุ่มน้ำบางปะกง จังหวัดสมุทรปราการ และไปออกทะเลในที่สุด น้ำจากจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่ไหลไปสู่นิคมฯ ของเหมราช เนื่องด้วยที่ตั้งของนิคมฯ นั้นมีระยะทางที่ห่างจากทางน้ำค่อนข้างมาก และระดับความสูงของนิคมฯ นั้น สูงกว่าระดับน้ำอย่างมาก

ในกรณีที่น้ำทะเลหนุน และมีน้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล, ดอกกราย, และ คลองใหญ่ นิคมฯเหมราชชลบุรี, นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด )ระยอง(, และนิคมฯเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดตั้งอยู่ในที่สูงซึ่งมีความสูงระหว่าง 64-134 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน และยังสูงกว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ระหว่าง 13-74 เมตรอีกด้วย

ส่วนกรณีของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยองนั้น ตั้งอยู่ในที่สูง ซึ่งมีความสูงระหว่าง 44-75 เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่นั้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่ 45 เมตร, 52 เมตร, และ 46 เมตร ตามลำดับ ในขณะที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ตั้งอยู่ในที่สูงซึ่งมีความสูงระหว่าง 44-75 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ในกรณีที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีปริมาณน้ำฝนล้นจากอ่างเก็บน้ำ น้ำจะไหลเข้าไปที่จุดรับน้ำทางธรรมชาติ คือ คลองน้ำเย็น และ แม่น้ำระยองก่อนไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยองไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากคลองน้ำเย็น และ แม่น้ำระยอง ถึง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ตามลำดับ

2. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นั้น มีความเสี่ยงจากอุทกภัยน้อยมาก เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เกิดการระบายน้ำเป็นจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากนิคมฯ ตะวันออกตั้งอยู่ห่างจากจุดรับน้ำในกรณีนี้คือแม่น้ำระยองถึง 20 กิโลเมตร ในกรณีที่มีการระบายน้ำจำนวนมากออกจากอ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ น้ำจะไหลไปลงที่แม่น้ำระยองและไหลลงสู่ทะเลโดยตรง เช่นเดียวกับกรณีของอ่างเก็บน้ำประแสร์ น้ำที่ถูกระบายออก จะไหลไปสู่แม่น้ำประแสร์ และไหลสู่ทะเลโดยตรงเช่นกัน ในกรณีที่มีพายุฝนหรือฝนตกหนักมาก

พื้นที่ในนิคมฯ ไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการออกแบบระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯ ได้ใช้รางระบายน้ำขนาดใหญ่ และความลาดชัดของนิคมฯได้ช่วยให้การระบายน้ำฝน หรือพายุฝนอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่มีฝนตกในนิคมฯ มากกว่า 150 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนั้น อาจมีน้ำขังในบางจุด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15-240 นาที ในการระบายน้ำให้แห้งเหมือนเดิม เหมราชได้มีการวางแผนล่วงหน้าในการวางมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอันอาจเกิดจากพายุฝน และมีทีมงานคอยเผ้าระวังที่หน้า
งานตลอด 24 ชั่วโมง

3. เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีนั้น ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา และมีจุดเชื่อมกับคลองหนองรู คลองเพรียว และคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 4-8 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำในคลองทั้งสามที่ 2-4 เมตร

พื้นที่ในนิคมฯ ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการออกแบบระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯ ได้ใช้รางระบายน้ำขนาดใหญ่ และความลาดชัดของนิคมฯ ได้ช่วยให้การระบบน้ำฝนหรือพายุฝนอย่างรวดเร็ว เหมราชได้มีการวางแผนล่วงหน้าใน 13 ต.ค.2554 รางระบายน้ำที่นิคมฯ เหมราชตะวันออก 13 ต.ค. 2554 การวางมาตรการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอันอาจเกิดจากพายุฝนและมีทีมงานคอยเฝ้าระวังที่หน้างานตลอด 24 ชั่วโมง ถึงแม้ว่านิคมฯของเหมราชทั้ง 6 แห่ง จะไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว แต่ทางบริษัทก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ โดยเฉพาะทางตอนเหนือของกรุงเทพฯอย่างใกล้ชิด และจะรายงานให้ทราบเป็นระยะหากมีเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 14 ตุลาคม 2554, 15:30 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • 11 ข่าว
  • ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: