บินไทย เตรียมฮุบ นกแอร์ หลังบอร์ดไฟเขียวซื้อหุ้นเพิ่ม 10%

Published ตุลาคม 14, 2011 by SoClaimon

14 ตุลาคม 2554, 16:00 น.
http://www.thairath.co.th/content/eco/209341

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

บอร์ดบินไทยไฟเขียว ซื้อหุ้นนกแอร์จากกรุงไทย 10% เพื่อเข้าบริหารจัดการ พร้อมมีมติให้โรงแรมสุวรรณภูมิเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง โดยให้กรรมการบินไทยที่อยู่ในบอร์ดโรงแรมกลับมารายงานฝ่ายบริหาร ภายใน 2 เดือน ถึงสาเหตุของปัญหา

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมบอร์ดการบินไทยว่า ที่ประชุมบอร์ดมีมติเรื่อง การซื้อหุ้นบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด จำนวน 10% คิดเป็นหุ้นจำนวน 5 ล้านหุ้น โดยซื้อจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 33 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 165 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท สายการบินนกแอร์ ฯ เพิ่มจาก 39% เป็น 49% ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการมีอำนาจในการกำหนดกลยุทธ์ให้สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินราคาประหยัด เพื่อแข่งขัน และปกป้องส่วนแบ่งตลาดจากสายการบินราคาประหยัด และสายการบินต้นทุนต่ำอื่น ๆนอกจากนี้ จากการถือครองหุ้นจำนวน 49% ในบริษัทสายการบินนกแอร์ฯ ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นในบริษัท สายการบินนกแอร์ฯ จาก 4 คน เป็น 5 คน จากคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ แต่งตั้งนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ร่วมเป็นกรรมการบริษัทสายการบินนกแอร์ ฯ นอกจากนี้ บอร์ดการบินไทยยังมีมติเห็นชอบให้โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฯ และการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินให้เบ็ดเสร็จ โดยให้กรรมการการบินไทยที่ เข้าไปนั่งในบอร์ดโรงแรมสุวรรณภูมิกลับมารายงานฝ่ายบริหารการบินไทย ภายใน 2 เดือนว่า โรงแรมมีปัญหาเกิดจากอะไร

นายอำพน กล่าวต่อ ว่า บอร์ดการบินไทยได้มีมติเห็นชอบเรื่องกรรมการการบินไทยลาออก จำนวน 2 คน ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ได้แก่ 1. นายประวิช  รัตนเพียร. 2. นายวราห์ สุจริตกุล นอกจากนี้บอร์ดยังมีมติเห็นชอบในเรื่องการแต่งตั้งฝ่ายบริหาร โดยมีมติแต่งตั้ง นางเดือนเพ็ญ ทีฆกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และแผน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

นายอำพน กล่าวอีกว่า บอร์ดการบินไทยยังได้รับทราบเรื่องผลการดำเนินงานด้านการขนส่ง ประจำเดือนกันยายน  2554 โดยบอร์ดการบินไทยได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการขนส่ง ประจำเดือนกันยายน 2554 ดังนี้ บริษัทฯ มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.9  และมีปริมาณการผลิตผู้โดยสาร (Available Seat – Kilometer / ASK) สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.0 ส่วนปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (Revenue Passenger– Kilometer / RPK) สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.7 มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยร้อยละ  70.1 ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.1 สำหรับผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – กันยายน 2554 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตผู้โดยสาร (ASK) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.9 และมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.9 มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยร้อยละ 72.2สำหรับด้านการขนส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ในเดือนกันยายน 2554 มีปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8 และมีปริมาณการขนส่งสินค้าต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.2 ทำให้มีอัตราการบรรทุกสินค้า (Freight Load Factor) เฉลี่ยร้อยละ 56.6 ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.0

สำหรับผลการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เดือนมกราคม –กันยายน 2554 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.4 และมีปริมาณการขนส่งสินค้าต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.9 มีอัตราส่วนการบรรทุกสินค้า  (Freight Load Factor) เฉลี่ยร้อยละ 56.6 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.6

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 14 ตุลาคม 2554, 16:00 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • 73 ข่าว
  • ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: