5 สัญญาณเตือนภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบ

Published ตุลาคม 12, 2011 by SoClaimon

5 ตุลาคม 2554, 17:00 น.
http://www.thairath.co.th/content/life/206909

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล  นำคุณก้าวสู่ความทันสมัยอีกขั้นของวิทยาการทางการแพทย์ที่ผสานเทคโนโลยีและประสบการณ์ เพื่อตอกย้ำความเป็น ‘Paolo Intelligence : วิทยาการที่ไม่หยุดยั้ง เพื่อสุขภาพคุณ’ กับการเปิดตัวเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทางลัดใหม่ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหลอดเลือดด้วยเครื่อง ‘Bi-Plane DSA’ (ไบ-เพลน ดีเอสเอ) อีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำ ตรงจุด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคใหม่ที่มีอัตราภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น กับการพัฒนาไม่สิ้นสุด…เพื่อชีวิตคุณ

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

ผศ.นพ.นที รักษดาวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง ประจำโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน กล่าวว่า “ในปัจจุบันอัตราของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งอัตราของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งสถิติโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของประเทศไทย เกิดจากสภาวะแวดล้อมรอบตัวในยุคของคนทำงาน โดยเฉพาะคนเมืองที่มีความเครียดจากการทำงาน พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย รวมถึงมีอาการปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน จึงทำให้สถิติของคนเป็นโรคนี้สูงขึ้นทุกปี โดยอาการเตือนของโรคสมองแตก ตีบ ตัน สังเกตได้จากแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง ชาบริเวณใบหน้า ปากเบี้ยว ปวดศีรษะเฉียบพลันแบบไม่ทราบสาเหตุ หากมีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์ทันทีภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ชม. ซึ่งถ้าได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วตั้งแต่แรก จะสามารถลดอัตราการตายและพิการลงได้มาก หรือสามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติได้

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

ทั้งนี้ ผศ.นพ. นที  รักษดาวรรณ ได้ให้คำแนะนำ สัญญาณอันตรายที่จะต้องรีบเข้ามารับการรักษาโดยด่วน “ผู้ป่วยมักมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง หรือเฉียบพลันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หากสังเกตว่ามีอาการชา แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด มีอาการเดินเซ ทรงตัวไม่อยู่ ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ชม. เพราะอาการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง โดยล่าสุดได้เตรียมความพร้อมเป็นศูนย์วินิจฉัยโรคสมองครบวงจร ในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองฉุกเฉิน 24 ชม.โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมงาน Stroke Fast Track 24 ชม.ที่มีประสบการณ์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเฉียบพลัน เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที” ผศ.นพ.นที ยังกล่าวแนะนำเพิ่มเติมในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก ‘โรคหลอดเลือดสมอง’ อีกว่า สามารถทำได้โดย  1) การตรวจหาปัจจัยเสี่ยงและควบคุมรักษาปัจจัยเสี่ยงนั้นอย่างดี  2) การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี  และ 3) ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงควรดูแลตัวเองโดยการรับประทานยาและปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ รวมทั้งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

ด้าน ผศ.นพ. ฑิตพงษ์  ส่งแสง แพทย์รังสีรักษา กล่าวต่อไปว่า “ในปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง เบื้องต้นโดยการให้ยา รวมถึงรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งแพทย์จะพิจารณาข้อจำกัดในการรักษาคนไข้เป็นรายๆ ไป ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยดูความเสี่ยงของโรคเบื้องต้นให้แก่คนไข้ อาทิ เทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT 64 Slice) และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดด้วย ‘Bi-Plane DSA’ (ไบ-เพลน  ดีเอสเอ) อีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มศักยภาพการวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำ ตรงจุด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ‘Bi-Plane DSA’ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดทั้งทางสมอง และหลอดเลือดทั่วร่างกาย โดยเฉพาะหลอดเลือดสมอง ที่ต้องอาศัยการวินิจฉัยอย่างทันท่วงที ให้ผลที่แม่นยำ รวดเร็วภายในไม่กี่นาที แพทย์ก็สามารถเห็นพยาธิสภาพของเส้นเลือดได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดเส้นเลือด ที่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ เพิ่มความปลอดภัยและศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด แต่ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของการวางแผนรักษา คือ พิจารณาจากอาการ ข้อจำกัด รวมถึงภาวะความเสี่ยงของคนไข้แต่ละราย เพื่อใช้เทคโนโลยีการรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ ”

ทั้งนี้ ใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีอาการภาวะเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล รับข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ทางสุขภาพได้ที่ http://www.facebook.com/PaoloMemorial

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไทยรัฐออนไลน์ไลฟ์สไตล์
 • 5 ตุลาคม 2554, 17:00 น.
Advertisements

One comment on “5 สัญญาณเตือนภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบ

 • โรคเส้นเลือดสมองตีบ มีคนเป็นกันมาก น่าเห็นใจ ดิฉันจึงอยากบอกต่อ เรื่องราวดี ๆ ที่เคยได้เกิดขึ้น กับครอบครัวของดิฉันเอง ซึ่งคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคนี้
  คุณยายของดิฉันเป็นโรคนี้ และอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอด แต่อาการก็มีแต่ทรงกับทรุด จึงได้ทดลองทานยาน้ำสมุนไพร ฮั้วลักเซียม
  อาการจึงเริ่มดี ขึ้นเรื่อย ๆ จนตอนนี้คุณหมอที่ดูแลอยู่บอกว่าหายเป็นปกติแล้ว
  ดีใจด้วย (ซึ่งคุณหมอที่ดูแลอยู่ยังสงสัยและถามว่าได้ไปรักษาที่อื่นไหม เนื่องจากตอนแรก กลัวหมอไม่ให้ทานก็เลยไม่ได้บอก จนทุกวันนี้ ก็ปล่อยให้คุณหมองงต่อไป เพราะความซื่อของคุณยายค่ะ )

  ต้องการสอบถามโทร. 086-342-6357 ดีเจตั้ม
  หรือ 083-465-5234 จู

  http://www.djtumradio.com (เว็บบ้านรักสุขภาพของเราค่ะ)
  เรามีประสบการณ์และเรื่องราวดี ๆ ที่พร้อมมอบให้คุณเสมอค่ะ
  สุขภาพดี มีเงินเหลือใช้ ขอให้โชคดี ทุกท่าน

  Like

 • ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: