อิมซี่ เทคนิคคัดอสุจิผ่านกล้องขยาย 6 พันเท่า เพิ่มความสำเร็จการทำเด็กหลอดแก้วสูงขึ้น

Published ตุลาคม 12, 2011 by SoClaimon

12 ตุลาคม 2554, 15:30 น.
http://www.thairath.co.th/content/life/208629

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

คู่สมรสที่ผิดหวังกับการมีบุตร ไม่ว่าจะพยายามด้วยวิธีการต่างๆ จากหลายตำราที่ว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังพลาดหวังอยู่ดี จนหลายคู่ท้อ และล้มเลิกความตั้งใจไปอย่างน่าเสียดาย

ความจริงแล้ว เหตุผลของความล้มเหลวในการพยายามมีบุตร มีมากมายหลายสาเหตุ ถ้าได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ก็สามารถประสบความสำเร็จในการมีบุตรได้ และปัจจัยหนึ่งที่มักพบว่าเป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก มาจากฝ่ายชายมีน้ำเชื้ออสุจิอ่อน ซึ่งหากรักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วแบบดั้งเดิม ก็อาจไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

แพทย์หญิงรุ่งทิวา กมลเดชเดชา สูติ-นรีแพทย์ เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า “สำหรับคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อน การทำเด็กหลอดแก้วแบบดั้งเดิม (ให้อสุจิและไข่ปฏิสนธิกันเอง) อาจไม่เหมาะสม ซึ่งแพทย์อาจพิจารณาแนะนำให้รักษาด้วยวิธี อิ๊กซี่ (ICSI) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำเด็กหลอดแก้ว โดยการนำพาอสุจิของฝ่ายชายเข้าไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงโดยตรง เหมาะสำหรับกรณีที่ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิอ่อนมาก ไม่สมบูรณ์ หรือมีปริมาณน้อยมาก ซึ่งไม่เพียงพอที่จะผสมกับไข่ได้เอง ดังนั้น การทำอิ๊กซี่จึงเป็นทางออกที่ดีวิธีหนึ่ง ที่ทำให้คู่สมรสมีโอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้วได้

อย่างไรก็ตาม การทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ การคัดเลือกอสุจิเข้าไปผสมกับไข่ ก็มีผลต่ออัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์เช่นกัน หากอสุจิที่ไปผสมกับไข่ไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ไม่สามารถปฏิสนธิกับไข่ได้ หรือปฏิสนธิแต่ได้ตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงพอที่จะฝังตัวในโพรงมดลูกได้ การคัดเลือกอสุจิโดยทั่วไปใช้กล้องจุลทรรศน์สำหรับอิ๊กซี่ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นโครงสร้างที่ผิดปกติบริเวณส่วนหัวของอสุจิได้ชัดเจน ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนากล้องกำลังขยายสูงมากกว่า 6000 เท่า นำมาใช้ในการคัดเลือกตัวอสุจิ ทำให้มองเห็นโครงสร้างบริเวณส่วนหัวของอสุจิได้ละเอียดขึ้น โดยเรียกวิธีการคัดเลือกอสุจิด้วยกล้องกำลังขยายสูงนี้ว่า อิมซี่ (IMSI) ซึ่งทำให้สามารถคัดเลือกอสุจิได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่ออัตราการฝังตัวของตัวอ่อน และอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่สาเหตุของการมีบุตรยากเกิดจากฝ่ายชาย

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

ส่วนบางรายเมื่อฝ่ายหญิงอายุมากขึ้น พบว่าเปลือกไข่จะหนา หากเปลือกไข่หนามากจนตัวอ่อนไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ออกมาได้ภายหลังการปฏิสนธิแล้ว ตัวอ่อนก็จะไม่สามารถฝังตัวในโพรงมดลูกได้ แพทย์จะช่วยโดยการใช้เลเซอร์ทำให้เปลือกไข่บางลง ช่วยให้ตัวอ่อนสามารถออกมาได้โดยง่าย”

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ldพญ.รุ่งทิวา กมลเดชเดชา

ด้าน แพทย์หญิงวนากานต์ สิงหเสนา สูติ-นรีแพทย์ เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลเวชธานี อธิบายเพิ่มเติมถึงความแตกต่างของการทำเด็กหลอดแก้วแบบดั้งเดิม(ให้อสุจิและไข่ปฏิสนธิกันเอง) กับการใช้วิธีอิ๊กซี่ว่า “การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการทำเด็กหลอดแก้วแบบดั้งเดิมและการช่วยผสมหรือช่วยปฏิสนธิด้วยวิธีอิ๊กซี่จะคล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันในขั้นตอนของการช่วยปฎิสนธิ โดยการรักษาทั้งสองวิธีจะเริ่มจากการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่ให้ได้ไข่หลายๆ ใบ จากนั้นจึงเก็บไข่ของฝ่ายหญิงออกมา เพื่อผสมกับเชื้ออสุจิของฝ่ายชายในห้องปฏิบัติการ ซึ่งในขั้นตอนนี้หากเป็นวิธีการทำเด็กหลอดแก้วแบบดั้งเดิม จะปล่อยให้เชื้ออสุจิผสมกับไข่เอง ซึ่งจะมีเฉพาะเชื้อตัวที่แข็งแรงเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าเปลือกไข่ไปสู่กระบวนการปฏิสนธิได้ หากเชื้อของฝ่ายชายไม่สมบูรณ์แข็งแรง หรือเปลือกไข่ของฝ่ายหญิงหนามาก โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะลดลงตามไปด้วย วิธีอิ๊กซี่จึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะทำการคัดเลือกเชื้ออสุจิที่สมบูรณ์ โดยอาจทำการคัดเลือกด้วยวิธีอิมซี่ที่เห็นอสุจิได้ชัดขึ้น แล้วทำการฉีดอสุจิผ่านเข้าไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงโดยตรง เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิโดยสมบูรณ์ หลังจากนั้นเซลล์ก็จะแบ่งตัวตามระยะต่างๆ จนได้ตัวอ่อนที่แข็งแรง เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสม จึงคัดเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุดย้ายกลับเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการฝังตัวต่อไป สำหรับตัวอ่อนที่เหลือยังสามารถนำไปแช่แข็งเก็บไว้ กรณีที่ตัวอ่อนตัวแรกที่ใส่เข้าไปในโพรงมดลูกไม่ฝังตัว ก็ยังสามารถนำตัวอ่อนที่เก็บไว้มาใช้ได้ ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงการกระตุ้นรังไข่หลายๆครั้งอีกด้วย”

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ldพญ.วนากานต์ สิงหเสนา

แพทย์หญิงวนากานต์ ฝากไว้ว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ สามารถแก้ไขปัญหามีบุตรยากได้ แม้จะเป็นปัญหาที่ซับซ้อน เพียงแค่หาสาเหตุให้พบและได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี คู่สมรสก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในการมีลูกได้”

สำหรับคู่สมรสที่ยังไม่หมดหวัง ที่จะให้กำเนิดทายาทตัวน้อยๆ ขณะนี้ที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพิเศษรักษามีบุตรยากด้วยวิธีอิ๊กซี่ รับจำนวนจำกัด 50 คู่ วันนี้ถึง 31 ต.ค. 54 ติดตามข้อมูลและเงื่อนไขโครงการที่ http://www.vejthani.com/th หรือโทร.0-2734-0000

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย โรงพยาบาลเวชธานี
  • 12 ตุลาคม 2554, 15:30 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: