เผย9เดือนแรกปี54 รัฐขาดดุล2.62แสนล้านบาท

Published ตุลาคม 11, 2011 by SoClaimon

10 ตุลาคม 2554, 21:00 น.
http://www.thairath.co.th/content/eco/208238

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

สศค.เผย 9 เดือนแรกปี 54 รัฐขายดุล 2.62 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 1.46 แสนล้านบาท ระบุ เป็นการขาดดุลจากรายจ่ายที่ขยายตัวในอัตราสูง

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่่าวว่า ฐานะการคลังของภาครัฐบาล (รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบ สศค. (Government Finance Statistics : GFS) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 54 ดุลการคลังภาครัฐขาดดุล 262,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 146,000 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 54 ดุลการคลังภาครัฐบาลเกินดุลจำนวน 111,626 ล้านบาท ปีที่แล้วที่เกินดุล 140,993 ล้านบาท โดยมีรายได้ทั้งสิ้น 812,245 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 98,898 ล้านบาท หรือ 9.3% เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน ส่วนรายจ่ายภาครัฐบาลมีจำนวน 700,627 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 98,264 ล้านบาท หรือ 16.3%

ส่วนในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 ภาครัฐบาลมีรายได้ทั้งสิ้น 2,081,050 ล้านบาท คิดเป็น 19.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 256,897 ล้านบาท หรือ 14.1% ขณะที่รายจ่ายภาครัฐบาลมีจำนวน 2,343,558 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 402,982 ล้านบาท หรือ 20.8% เนื่องจากการเบิกจ่ายของรัฐบาลสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วมากถึง 361,890 ล้านบาท หรือ 27.4% ส่งผลให้ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุลจำนวน 262,508 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วที่ขาดดุล 116,423 ล้านบาท จำนวน 146,085 ล้านบาท

“การขาดดุลการคลังของภาครัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรก เป็นการขาดดุลในส่วนของรัฐบาลจากรายจ่ายที่ขยายตัวในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืน”

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 10 ตุลาคม 2554, 21:00 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • 48 ข่าว
  • ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: