เปิดเส้นทางจราจรทั่วประเทศที่ผ่านได้-ไม่ได้

Published ตุลาคม 11, 2011 by SoClaimon

10 ตุลาคม 2554, 20:06 น.
http://www.thairath.co.th/content/eco/208233

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

ทางหลวง-ทางหลวงชนบท พังยับ 8.9 พันล้านบาท หลังน้ำท่วมหนัก โดยถนนทางหลวงชนบทเสียหาย 702 สายทาง ส่วนกรมทางหลวงพังทั้งส้ิน 59 สายทาง

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รักษาการอธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทางหลวงชนบทได้สรุปความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม พบว่าถนนทางหลวงชนบทมีความเสียหายกว่า 702 สายทาง รวมกว่า 5,190.769 ล้านบาท เป็นถนนที่รถยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ 540 สายทาง และเป็นถนนทางหลวงชนบทที่รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้กว่า 162 สายทาง พังยับ 3.8 พันล้านบาท

ด้านนายวันชัย ภาคลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ (10 ต.ค.) ว่า ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 59 สายทาง ในพื้นที่ 15 จังหวัด ส่วนปัญหาการจราจรติดขัดจากน้ำท่วมนั้น กรมฯพยายามที่จะซ่อมถนนให้การจราจรผ่านได้มากที่สุด แต่ปัญหาคือการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะถนนบางช่องจราจรถูกน้ำท่วม ดังนั้นต้องขอร้องให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด อย่าแซง เพราะจะทำให้การจราจรติดล็อก ที่สำคัญคือหากไม่มีธุระสำคัญ ประชาชนควรงดเดินทางไปถนนผ่านไม่ได้ 59 สายทาง

สำหรับถนนที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้และเส้นทางที่ใช้เลี่ยง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 1 สายทาง ที่ทางหลวงหมายเลข 12 วังวน-สุโขทัย ที่ กม.168-172 ระดับน้ำสูง 30 ซม. ใช้สาย 1272 คีรีมาศ-เมืองเก่าสุโขทัยแทน จังหวัดพิจิตร 8 สายทาง ที่ทางหลวงหมายเลข 111 สากเหล็ก-พิจิตร ที่ กม.9-16 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 30 ซม. ใช้สาย 115 เลี่ยงเมืองพิจิตรแทน ทางหลวงสายบางมูลนาก-พิจิตร ที่ กม.14-25 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้ทางของกรมทางหลวงชนบทแทน ทางหลวงหมายเลข 1067 บางมูลนาก-โพทะเล ที่ กม.0-19 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 30-50 ซม. ใช้สาย 1070 ตะพานหิน-ดงเสือเหลืองแทน ทางหลวงหมายเลข 1118 ตะพานหิน-บางมูลนาก ที่ กม. 0-23 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 15-50 ซม. ใช้สาย 11 ทับคล้อ-สากเหล็กแทน ทางหลวงหมายเลข 1221 พิจิตร-พิษณุโลก ที่กม. 7-8 ระดับน้ำสูง 30 ซม. ใช้สาย 11 สากเหล็ก-วังทองแทน ทางหลวงหมายเลข 1289 วังสำโรง-บางลาย ที่ กม. 9-10 ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 1070 ตะพานหิน-ดงเสือเหลืองแทน ทางหลวงหมายเลข 1304 หัวดง-ยางสามต้น ที่ กม. 2-7 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 60 ซม. ใช้สาย 111 สากเหล็ก-พิจิตรแทน ทางหลวงหมายเลข 1313 บางมูลนาก-ตะพานหิน ที่ กม.0-7 ระดับน้ำสูง 30-40 ซม. ใช้สาย 1118 ตะพานหิน-สากเหล็กแทน จังหวัดพิษณุโลก 3 สายทาง ที่ทางหลวงหมายเลข 1275 ท่าช้าง-พรหมพิราม ที่ กม.2-6 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 1086 พรหมพิราม-พิษณุโลกแทน ทางหลวงหมายเลข 1293 สุโขทัย-บางระกำ ที่ กม. 31-55 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 10-30 ซม. ใช้สาย 1065 บางระกำ-บ้านหนองอ้อแทน ทางหลวงหมายเลข 1310 ทับยายเชียง-พรหมพิราม ที่ กม.8-14 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 60 ซม. ใช้สาย 1086 พิษณุโลก-วัดโบสถ์แทน

จังหวัดตาก 1 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 1107 สะพานกิตติขจร-เจดีย์ยุทธหัตถี ท้องที่อำเภอเมือง ที่ กม. 6-41 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 25-70 ซม. ใช้ทางอบต.แทน จังหวัดนครสวรรค์ 8 สายทาง ที่ทางหลวงหมายเลข 117 นครสวรรค์-พิจิตร ที่ กม. 4-16 ระดับน้ำสูง 70 ซม. ใช้ทางของกรมทางหลวงชนบทแทน ทางหลวงหมายเลข 122 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ที่ กม. 0-7 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 100-140 ซม. ใช้สาย 1 พยุหะคีรี-นครสวรรค์แทน ทางหลวงหมายเลข 225 ปากน้ำโพ-นครสวรรค์ ที่ กม. 1-36 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 100 ซม. ใช้สาย 3004 นครสวรรค์-ท่าตะโกแทน ทางหลวงหมายเลข 1084 ป่าแดง-บรรพตพิสัย ที่ กม. 48-52 ระดับน้ำสูง 135 ซม. ใช้สาย 1 กำแพงเพชร-นครสวรรค์แทน ทางหลวงหมายเลข 1182 นครสวรรค์-บรรพตพิสัย ที่ กม. 1-4 ระดับน้ำสูง 70 ซม. ใช้สาย 1 นครสวรรค์-กำแพงเพชรแทน ทางหลวงหมายเลข 3319 โกรกพระ-อุทัยธานี ที่ กม. 0-3 ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้สาย 3221 อุทัยธานี-ทัพทันแทน ทางหลวงหมายเลข 3522 ทางแยกเข้าพยุหะคีรี ที่ กม. 2-4 ระดับน้ำสูง 90 ซม. ใช้สาย 1 พยุหะคีรี-นครสวรรค์แทน ทางหลวงหมายเลข 3475 ทับกฤช-พนมรอก ที่ กม. 0-25 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40-100 ซม. ใช้ทางของกรมทางหลวงชนบทแทน

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 สายทาง ที่ทางหลวงหมายเลข 32 บางปะอิน-นครหลวง ที่ กม. 0-26 ระดับน้ำสูง 50 ซม. มีน้ำไหลเชี่ยว ปิดการจราจร ใช้สาย 340 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี และสาย 1 พหลโยธิน-สระบุรี เป็นเส้นทางเลี่ยงขึ้นภาคเหนือ ทางหลวงสายนครหลวง-อ่างทอง ที่ กม.27-50 ระดับน้ำสูง 50 ซม. มีน้ำไหลเชี่ยวปิดการจราจร ใช้สาย 340 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี และสาย 1 พหลโยธิน-สระบุรี เป็นเส้นทางเลี่ยงขึ้นภาคเหนือ ทางหลวงหมายเลข 329 บางปะหัน-สุพรรณบุรี ที่ กม. 42-43 ระดับน้ำสูง 65 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน ทางหลวงหมายเลข 347 บางปะหัน-เจ้าปลุก ที่กม. 2-16 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 50 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน ทางหลวงสายอยุธยา-บางปะหัน ที่ กม. 50-51 ระดับน้ำสูง 65 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน ทางหลวงหมายเลข 3196 มหาราช-บ้านแพรก ที่กม. 96-105 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้สาย 32 เอเชียแทน ทางหลวงหมายเลข 3267 อ่างทอง-อยุธยา ที่ กม. 2-16 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 32 เอเชียแทน ทางหลวงสายบางบาล-ผักไห่ ที่กม. 8-15 ระดับน้ำสูง 100 ซม. ใช้สาย 3501 อ่างทอง-บางบาลแทน ทางหลวงสายโพธิ์ทอง-หน้าโคก ที่ กม. 81-87 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 3501 ป่าโมก-ในเมืองแทน ทางหลวงหมายเลข 3467 นครหลวง-ท่าเรือ ที่ กม. 0-8 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 60 ซม. ใช้สาย 32 เอเชียแทน ทางหลวงหมายเลข 3469 อยุธยา-บางปะอิน ที่ กม.0-3 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน ทางหลวงหมายเลข 3477 บางปะอิน-อยุธยา ที่ กม.0-14 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 25-70 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน

จังหวัดสิงห์บุรี 5 สายทาง มีทางหลวงหมายเลข 11 อินทร์บุรี-ตากฟ้า น้ำไหลเชี่ยวมาก คอสะพานขาด ที่ กม.5 ใช้สาย 32 เอเซียแทน ทางหลวงหมายเลข 311 สิงห์บุรี-ชัยนาท ที่ กม.6-9 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 32 เอเซียแทน ทางหลวงหมายเลข 3030 สิงห์บุรี-บางระจัน ที่ กม. 0-1 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ใช้สาย 32 เอเชียแทน ทางหลวงหมายเลข 3028 บางงา-บ้านหมี่ ที่ กม. 1-24 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้สาย 3196 บ้านหมี่-ลพบุรีแทน ทางหลวงหมายเลข 3033 บางา-พรหมบุรี ที่ กม. 1-10 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้สาย 32 เอเชียแทน

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

จังหวัดลพบุรี 3 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 311 เลี่ยงเมืองลพบุรี ที่ กม. 8-19 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35-165 ซม. ใช้สาย 32 เอเซียแทน ทางหลวงสายลพบุรี-สิงห์บุรี ที่ กม. 159-166 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 55-85 ซม. ใช้สาย 32 เอเซียแทน ทางหลวงหมายเลข 3196 ลพบุรี-โพธิ์เก้าต้น ที่ กม.76-94 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 45 ซม. ใช้สาย 32 เอเซียแทน จังหวัดชัยนาท 4 สายทางทางหลวงหมายเลข 1 แยกสายเอเชีย-สวนนก-ชัยนาท ผนังกั้นน้ำด้านซ้ายทางชำรุด ที่ กม. 290-500 น้ำท่วมสูง 35 ซม. ใช้สาย 32 เอเชียแทน ทางหลวงหมายเลข 3183 ชัยนาท-วัดสิงห์ ที่ กม. 25-28 ระดับน้ำสูง 85 ซม. ใช้ทาง อบต.แทน ทางหลวงหมายเลข 3213 วัดสิงห์-หนองมะโมง ที่ กม.0-1 ระดับน้ำสูง 85 ซม. ใช้ทาง อบต.แทน ทางหลวงหมายเลข 3244 ชัยนาท-ท่าหาด ที่ กม.0-2 ระดับน้ำสูง 95 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน

จังหวัดอุทัยธานี 3 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 333 อุทัยธานี-นครสวรรค์ ที่ กม. 1-14 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 50-100 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน ทางหลวงหมายเลข 3265 ทางเลี่ยงเมืองอุทัยธานี ที่ กม.0-2 ระดับน้ำสูง 45 ซม. ใช้ทางเทศบาลเมืองแทน ทางหลวงสายอุทัยธานี-มโนรมย์ ที่ กม.1-7 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 50-70 ซม. ใช้ทางเทศบาลเมืองแทน จังหวัดสระบุรี 4 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ปิดสะพานอำนวยสงคราม (ทางเข้า-ทางออก) ที่ กม. 107 ใช้สาย 362 วงแหวนรอบเมืองสระบุรี ด้านตะวันตกแทน ทางหลวงหมายเลข 3020 พระพุทธบาท-หนองโดน ที่ กม. 6-7 ระดับน้ำสูง 80 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน ทางหลวงหมายเลข 3034 หน้าพระลาน-โรงปูนซีเมนต์ ที่ กม. 14-16 ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้สาย 3022 พระพุทธบาท-บ้านหมอแทน ทางหลวงหมายเลข 3224 แก่งคอย-แสลงพัน ที่ กม. 9-10 ระดับน้ำสูง 50-70 ซม. ใช้ทางหลวงชนบทแทน

njpus24ncqkx5e1a6ziudpjr2vb5q1nq3bj7lo3x5ld

จังหวัดปราจีนบุรี 3 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 3076 บ้านสร้าง-นครนายก ที่ กม.0-5 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ใช้สาย 33 นครนายก-ปราจีนบุรีแทน ทางหลวงหมายเลข 3293 ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง ที่ กม.0-10 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้สาย 319 ปราจีนบุรี-พนมสารคามแทน ทางหลวงหมายเลข 3347 ฉะเชิงเทรา-บ้านสร้าง ที่ กม. 15-31 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้สาย 304 ฉะเชิงเทรา-พนมสารคามแทน ทางหลวงหมายเลข 3481 บางขนาก-บ้านสร้าง ที่กม. 26-28 ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้สาย 304 กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา-บ้านสร้างแทน จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 2361 หนองเขียด-บ้านเขื่อน ที่ กม. 7-8 ระดับน้ำสูง 40 ซม. ไม่มีเส้นทางทดแทน จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 2391 กู่ทอง-บ้านเขื่อน ที่ กม. 15-17 ระดับน้ำสูง 60 ซม. ใช้สาย 12 ขอนแก่น-เชียงยืนแทน และจังหวัดหนองบัวลำภู 1 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 2146 โนนสัง-เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ กม.0-12 มีน้ำท่วมเป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 10-25 ซม. ใช้ทางหลวงชนบทแทน

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 10 ตุลาคม 2554, 20:06 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • 44 ข่าว
  • ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: