การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการควบคุมวัชพืชสำคัญในพริกขี้หนู

Published ตุลาคม 10, 2011 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author เสริมศิริ คงแสงดาว pdf
Title การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการควบคุมวัชพืชสำคัญในพริกขี้หนู Type Journal Article
Year (up) 2550 Publication การทดลองสิ้นสุด Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author รักชัย คุรุบรรเจิดจิตร, อุดม คำชา Thesis
Address สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร, ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร
Keywords เทคโนโลยีการผลิตพริก
Abstract การทดลองดำเนินการที่แปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 14 กรรมวิธี คือกรรมวิธีที่ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอก 9 ชนิดพ่นก่อนย้ายปลูก 1 วัน กรรมวิธีใช้วัสดุคลุมดิน 3 ชนิด เปรียบเทียบกับการกำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน และการไม่กำจัดวัชพืช ใช้ต้นกล้าพริกขี้หนูพันธุ์จินดา อายุ 55 วันย้ายปลูก ทดลองในช่วงฤดูฝน เดือนเมษายน-กันยายน 2550 ผลการทดลองพบว่า สารกำจัดวัชพืชที่ควบคุมวัชพืชได้ดีคือ metribuzin, clomazone, oxadiazon, dimethenamid และ trifluralin อัตรา 119, 240, 175, 270 และ 375 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ รองลงมาตามลำดับคือ oxyfluorfen, pendimethalin, alachlor และ s-metolachlor อัตรา 58.75, 330, 336 และ 148 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ วัชพืชที่พบมากในแปลงได้แก่ ผักเบี้ยหิน ผักเสี้ยนผี หงอนไก่ป่า สาบแร้งสาบกา หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา กกทราย ผักบุ้ง และแห้วหมู การเจริญเติบโตและผลผลิตพริกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ การใช้แผ่นชีวมวลคลุมดินควบคุมวัชพืชได้ดี ต้นพริกเจริญเติบโตดีได้ผลผลิตพริกสูงสุด 550 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาไม่แตกต่างกันคือการใช้แกลบดำคลุมดิน และการใช้ metribuzin พ่นก่อนย้ายปลูก 1 วัน พริกเจริญเติบโตดีได้ผลผลิตพริก 380.5 และ 357.8 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการใช้พลาสติกเทา-ดำ ควบคุมวัชพืชได้ดีแต่ต้นพริกโตช้า ได้ผลผลิตพริก 240.8 กิโลกรัมต่อไร่ สารกำจัดวัชพืชที่ได้ผลผลิตรองลงมาคือ pendimethalin ได้ผลผลิตใกล้เคียงกับการกำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน การไม่กำจัดวัชพืชมีวัชพืชมากที่สุดและได้ผลผลิตต่ำสุด 50.2 กิโลกรัมต่อไร่
Publisher สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 159
Permanent link to this record
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: