ครม.ตั้ง ‘วรพล’ นั่งเลขาฯก.ล.ต.คนใหม่

Published ตุลาคม 5, 2011 by SoClaimon

4 ตุลาคม 2554, 19:20 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/206693

njpus24ncqkx5e1gw7mctw31ickahjhiuia9p6p3dmx

ครม.ตั้ง “วรพล โสคติยานุรักษ์” เป็นเลขาฯ ก.ล.ต.คนใหม่ “กิตติรัตน์” ยันมีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของตลาดทุน มั่นใจ เศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่ง รองรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศได้

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่ ตามที่ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากนายวรพล เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุนมานาน แม้ไม่ได้อยู่ในวงการตลาดทุนเต็มตัว จึงเชื่อว่าจะสามารถทำงานประสานกับ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกำกับดูแลการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะได้รับการตอบรับจากตลาดทุนเป็นอย่างดี

นายกิตติรัตน์ กล่าวถึงการปรับตัวลดลงอย่างแรงของดัชนีฯ ในช่วงนี้ว่า เกิดจากนักลงทุนไม่มีความมั่นใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ของสหภาพยุโรป แม้บางประเทศในยุโรปที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งจะออกมายืนยันพร้อมช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นแต่อย่างใด ดังนั้นการที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวรุนแรงจึงถือเป็นเรื่องปกติ และเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถดูแลได้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่ง สามารถรองรับปัจจัยภายนอกที่จะมากระทบได้ เนื่องจากประเทศไทยยังมีทุนสำรองอยู่สูง ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งรัฐบาลได้เปลี่ยนนโยบาย เศรษฐกิจที่กลับมาพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น จึงเชื่อว่าประเทศไทยจะมีภูมิต้านทานเพียงพอ พร้อมกันนี้ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ และสถาบันไหลกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เทขายออกไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว

นายกิตติรัตน์  กล่าวด้วยว่า ต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์ ยกเลิกแผนการแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ เพราะมองว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยมีความแข็งแกร่ง ไม่จำเป็นต้องระดมทุน ส่วนตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอื่นๆ ที่แปรรูป เพราะเป็นตลาดขนาดเล็กที่ต้องการขยายเม็ดเงินลงทุนให้สูงขึ้นเท่านั้น

ทั้งนี้ นายวรพล เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และเคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2553.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 4 ตุลาคม 2554, 19:20 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: