ถั่วฝักยาวพันธุ์น่าน 1

Published ตุลาคม 2, 2011 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author เอนก บางข่า pdf
Title ถั่วฝักยาวพันธุ์น่าน 1 Type Journal Article
Year (up) 2549 Publication การทดลองสิ้นสุด Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author อาพร คงอิสโร, สมนึก ปีอาทิตย์, จรัญ ดิษฐไชยวงศ์, มาโนช ทองเจียม, ประเสริฐ อนุพันธ์, ทรงพล สมศรี, Thesis
Address ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครศรีธรรมราช, ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันน่าน, ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร, สำนักผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตร, อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร, สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
Keywords ถั่วฝักยาวพันธุ์น่าน 1
Abstract การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์น่าน 1 (หรือ YBR 8-1) ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการนำถั่วฝักยาวพันธุ์พื้นเมืองจาก จ. หนองคาย ซึ่งมีฝักยาวสีเขียวเข้ม ผลผลิตปานกลาง ผสมข้ามกับถั่วฝักยาวพันธุ์พื้นเมืองจาก จ. พิจิตร ซึ่งมีฝักสั้น สีเขียว ผลผลิตสูง เมื่อได้ลูกผสมแล้ว คัดเลือกพันธุ์แบบจดประวัติสายพันธุ์บริสุทธิ์จนถึงชั่วที่ 4 จนได้พันธุ์ YB 5 ที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ฝักยาวสีเข้มพองช้า คุณภาพดี นำมาเป็นต้นแม่ผสมข้ามกับถั่วพุ่มพันธุ์พื้นเมือง ฝักสีม่วง ฝักสั้นเนื้อหนา ให้ผลผลิตในฤดูหนาวแล้วคัดเลือกจนได้พันธุ์ถั่วฝักยาวที่มีคุณภาพดีจำนวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่ YBR 5-1 YBR 5-2 YBR 5-3 YBR 8-1 YBR 8-2 และ YBW 8-1 ซึ่งได้ดำเนินการผสมพันธุ์คัดเลือกพันธุ์และประเมินผลเบื้องต้น ระหว่างปี 2534–2538 โดยทำการคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมและเดือนกันยายน–พฤศจิกายน แล้วปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ์ และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ ไปพร้อมกันกับการคัดเลือกแบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ คัดเลือกต้นที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพฝักดี ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) และเปรียบเทียบพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ระหว่างปี 2539–2542 จนกระทั่งปี 2543–2544 นำมาทดสอบ สายพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันน่าน (สถานีทดลองพืชสวนน่านเดิม) และศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร พบว่าถั่วฝักยาวสีม่วงแดง พันธุ์ YBR 8-1 ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้า (พันธุ์เปรียบเทียบ) เฉลี่ย 27.9 เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพของฝักดี ฝักเรียบ ตรง เนื้อแน่น พองช้า รสชาติดี บริเวณส่วนข้อของลำต้น ส่วนโคนกิ่งแขนง โคนก้านใบ และโคนเส้นกลางใบ มีสีม่วงแดง ฝักสดสีม่วงแดง จากการวิเคราะห์ฝักสดทางเคมีพบว่ามีปริมาณแอนโธไซยานินสูง และให้ผลผลิตสูง เมื่อปลูกปลายฤดูฝน ดำเนินการทดสอบในไร่เกษตรกรในปี 2545–2546 ในพื้นที่จ. น่าน เปรียบเทียบกับพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นการค้า ถั่วฝักยาวพันธุ์ YBR 8-1 ให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นการค้าเฉลี่ย 11 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะเด่น ได้แก่ ฝักสดสีม่วงแดง แตกต่างไปจากที่มีอยู่ในท้องตลาดมีปริมาณแอนโธไซยานินสูง รสชาติหวานมัน กรอบ เนื้อแน่น ฝักเรียบ ฝักตรง เหมาะสำหรับบริโภคสดความยาวเฉลี่ย 50 ซม. ให้ฝักสดผลผลิตเฉลี่ย 3,290 กก. / ไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ 27.9 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตสูงเมื่อปลูกปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว (กันยายน-พฤศจิกายน) ซึ่งโดยทั่วไปผลผลิตถั่วฝักยาวจะต่ำ ในฤดูหนาวพื้นที่แนะนำ ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน เช่น จ. น่าน (กุมภาพันธ์–เมษายน และกันยายน–พฤศจิกายน) และภาคเหนือตอนล่าง เช่น จ. พิจิตร (กันยายน–พฤศจิกายน) ข้อจำกัด เมื่อปลูกในฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) จะทำให้ผลผลิตลดลง เนื่องจากมีอาการเฝือใบ ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้มีเกษตรกรสนใจที่นำไปปลูก รวมเป็นจำนวน 170 กก. เป็นเกษตรกรทั้งสิ้น 698 รายโดยแยกเป็นเกษตรกรจากภาคเหนือ 215 ราย จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 116 ราย ภาคตะวันออก 52 รายจากภาคกลาง 270 ราย และจากภาคใต้ 45 ราย
Publisher ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 522
Permanent link to this record
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: