เกษตรก้าวไกล…ใต้ร่มบารมี

Published ตุลาคม 1, 2011 by SoClaimon

27 กันยายน 2554, 05:01 น.
http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/204591

njpus24ncqkx5e1gw7ibgqpncmbfseext31u464zt82

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์…….เป็นหน่วยงาน  ภาครัฐ ซึ่งดำเนินการครอบคลุมวงจรเกษตรอย่างครบถ้วนกระบวนการ ในทุกภาคส่วนของการเกษตร โดยรวบรวมและแบ่งงานให้แต่ละหน่วยนำไปปฏิบัติการตามความเหมาะสม

…..เพื่อให้เกิดมรรคผลเป็นรูปธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชาติให้ยืนหยัดอยู่บนเวทีโลก เทียมบ่าเทียมไหล่เหล่าอารยประเทศได้อย่างยั่งยืน จึงมีการแบ่งแยกและประสานในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ….

อย่างเช่น….วิชาการกับส่งเสริมการเกษตร ได้มี ปฏิบัติการร่วมกันในด้านพืช ซึ่ง กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการวิจัย ทดลอง พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช กระทั่งมั่นใจในคุณสมบัติและคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วจึง ถ่ายงานต่อให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการขยายพันธุ์และ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพต่อไป

คาบเวลา….เกือบครึ่งศตวรรษที่กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ซึ่งมีงานอย่างหลายหลาก รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร หากจะเก็บไว้ในโรงงานและแฟ้มเพื่อรอถ่ายงานเชื่อมต่อเท่านั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คงอยู่ในวงแคบ

คุณจิรากร โกศัยเสวี เจ้ากรมวิชาการเกษตร จึงมี แนวดำเนินการว่าควรนำผลงานต่างๆออกแสดงสู่สังคม อีกทั้งปีนี้เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ในวโรกาส  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา โดยเฉพาะพระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์เกษตร” ประจวบกับ กรมวิชาการเกษตรมีอายุครบ 39 ปี จึง น้อมนำผลงานวิจัยทั้งหมดทั้งปวงเข้าร่วมในการเฉลิมฉลอง  เป็นการเปิดบ้านงานวิจัย โดยให้หัวข้อว่า….วิชาการเกษตรก้าวไกล ใต้ร่มพระบารมี

กิจกรรมน้ีจัดขึ้น ณ บริเวณกรมวิชาการเกษตร ทุ่งบางเขน (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม โดยจะมีกิจกรรมหลายหลาก อาทิ…พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเกษตรและพืชสวน

…..นิทรรศการผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์  ปัจจัยการผลิต นิทรรศการพืชพลังงาน พืชอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร พร้อมทั้งอบรมเพื่อเปิดช่องทางในการสร้างอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับผู้ที่สนใจ

นอกจากนั้นยังมีการจัด เสวนาเชิงวิชาการ หลายหลากหัวเรื่อง และเกิดคลินิกพืชเพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้ปลูกพืชที่มีปัญหา ผู้เข้าชมงานจะได้รับกล้าไม้พันธุ์ดีไปปลูกด้วย…

กิจกรรมการแจกฟรี ครั้งนี้ มิใช่จะก้าวล่วงกิจกรรมขององค์กรที่จะรับช่วงงานต่อ แต่เป็นการสร้างบารมีด้วย…พฤกษาทาน…!!!

ดอกสะแบง

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ดอกสะแบง
  • 27 กันยายน 2554, 05:01 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: