ระยอง 9 : มันสำปะหลังพันธุ์ปริมาณแป้งสูงเพื่อผลิตเอทานอล

Published ตุลาคม 1, 2011 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author อัจฉรา ลิ่มศิลา pdf
Title ระยอง 9 : มันสำปะหลังพันธุ์ปริมาณแป้งสูงเพื่อผลิตเอทานอล Type Journal Article
Year (up) 2549 Publication การทดลองสิ้นสุด Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author Thesis
Address ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร
Keywords ระยอง 9 มันสำปะหลังพันธุ์ปริมาณแป้งสูง
Abstract มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 มีชื่อเดิมว่า CMR35-64-1 ผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และประเมินศักยภาพของพันธุ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างปี 2535-2542 รวมทั้งสิ้น 35 แปลงทดลอง พบว่า พันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตแป้งและผลผลิตมันแห้งสูง กล่าวคือ ให้ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1.24 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตมันแห้ง (มันเส้น) เฉลี่ย 2.11 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์มาตรฐานคือ พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 ร้อยละ 13 5 11 และ 16 21 และ 15 ตามลำดับ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองจึงร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในการประเมินผลผลิตเอทานอลจากพันธุ์ระยอง 9 ร่วมกับลูกผสมชุดเดียวกันนี้อีก 2 สายพันธุ์ และพันธุ์มาตรฐาน 4 พันธุ์ ได้แก่ ระยอง 5 ระยอง 72 ระยอง 90 และเกษตรศาสตร์ 50 ในปี 2544-2547 โดยในระยะแรกเป็นการประเมินในระดับห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้นจึงคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเอทานอลสูงจากการทดลองระดับห้องปฎิบัติการ 2 พันธุ์ ซึ่งได้แก่ พันธุ์ระยอง 9 และพันธุ์ระยอง 90 ไปทดลองผลิตเอทานอลในระดับโรงงานต้นแบบขนาดกำลังผลิต 1,500 ลิตร ที่ใช้หัวสดประมาณ 10 ตัน เป็นวัตถุดิบ พบว่าพันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตเอทานอลสูงกว่าพันธุ์ระยอง 90 เนื่องจากคุณสมบัติ 2 ประการ คือ มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าทำให้แปรรูปเป็นน้ำตาลได้มากกว่า และมีอัตราส่วนในการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นเอทานอลสูงกว่า ในปี 2547/48 ได้ทำการทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรเพิ่มเติมอีก 12 แปลง เพื่อให้ได้ข้อมูลเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นอีก 2 พันธุ์คือ พันธุ์ระยอง 7 และระยอง 90 จากผลงานวิจัยดังกล่าว ทำให้มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตแป้ง มันแห้ง และเอทานอลสูง เหมาะสำหรับปลูกเพื่ออุตสาหกรรมแป้งมัน มันเส้น มันอัดเม็ด และเอทานอล ได้รับการรับรองพันธุ์จากคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549
Publisher ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 517
Permanent link to this record
Advertisements

2 comments on “ระยอง 9 : มันสำปะหลังพันธุ์ปริมาณแป้งสูงเพื่อผลิตเอทานอล

 • ห้วยบง80 ,ระยอง7 ,ระยอง9 ,ระยอง11 (เกร็ดมังกร,เขียวปลดหนี้,ซัดดัม)
  ขายต้นมันสำปะหลัง ห้วยบง80 ,ระยอง7 ,ระยอง9 ,ระยอง11 (เกร็ดมังกร,เขียวปลดหนี้,ซัดดัม)
  แล้วแต่ต้นพันธุ์จะหมด(มีอยู่100ไร่)
  ณ วันที่ 21/11/54
  ต้นสูงจากโคนถึงปลายยอด 1.8-3เมตร
  สมบูรณ์มาก ตัดไดัท่อน 1.2-2ม.

  ขายราคาเดียวกันเป็นไร่ๆละ3,000 บาท
  ราคานี้รวมราคาตัดมัดและขึ้นให้เสร็จ
  โทรนัดวัน
  เอารถมาบรรทุกได้เลย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  คุณทนงศักดิ์
  081-619-3552

  Like

 • ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: