กบง.เห็นชอบกู้สถาบันการเงินหมื่นล้านให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงถลุง

Published กันยายน 30, 2011 by SoClaimon

29 กันยายน 2554, 23:27 น.
http://www.thairath.co.th/content/eco/205513

njpus24ncqkx5e1gw7ibgqpncmbfseext31u464zt82

กบง.เห็นชอบแนวทางจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยกู้สถาบันการเงิน วงเงิน 10,000 ล้านบาท พร้อมขยายเวลาหลักเกณฑ์คำนวณราคาอ้างอิงเอทานอลจากต้นทุนการผลิต Cost Plus ออกไปอีก 3 เดือน

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต่อไป ขณะเดียวกันที่ประชุม กบง. ยังเห็นชอบการขยายระยะเวลาการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาอ้างอิงเอทานอลจากต้นทุนการผลิต Cost Plus เช่นเดิมต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2554 จากเดิมที่จะสิ้นสุดเดือนก.ย. 2554 โดยมอบให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หารือกับกรมการค้าภายใน เพื่อศึกษารายละเอียดวิธีการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเอทานอล และนำเสนอให้ กบง. พิจารณาต่อไป

นายพิชัย กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการขอชดเชยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ยูโร 4 โดยให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ จ่ายชดเชยให้แก่โรงกลั่นน้ำมันที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์มาตรฐานยูโร 4 ได้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ในอัตราไม่เกิน 0.24 บาทต่อลิตร โดยมอบหมายให้ สนพ. ไปดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ กบง. ให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่มีผลบังคับใช้น้ำมันมาตรฐานยูโร 4 คือวันที่ 1 ม.ค. 2555 รวมทั้ง กบง.ยังได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการบังคับใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B4 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุดเดือน ก.ย. 2554 เป็นเดือน ต.ค. 2554 รวมถึงได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในระยะต่อไปตามช่วงฤดูกาล.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
  • 29 กันยายน 2554, 23:27 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: