กนง.นัดพิเศษชงเงินเฟ้อแบบใหม่

Published กันยายน 30, 2011 by SoClaimon

30 กันยายน 2554, 05:15 น.
http://www.thairath.co.th/content/eco/205551

njpus24ncqkx5e1gw7ibgqpncmbfseext31u464zt82

รัฐตั้งกรรมการจับตาเศรษฐกิจ “นายกฯ” นั่งมอนิเตอร์เศรษฐกิจโลก จำเป็นต้องประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   แนวโน้มการส่งออก การนำเข้า การจ้างงาน รวมไปถึงการกระจายรายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อติดตามภาพรวมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อกรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นรัฐบาลจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน เช่นเดียวกับที่เคยดำเนินการในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยมีหน่วยงานที่สำคัญเข้าร่วม ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง จึงจำเป็นต้องประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ทั้งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   แนวโน้มการส่งออก การนำเข้า การจ้างงาน รวมไปถึงการกระจายรายได้ โดยจะเรียกประชุมคณะกรรมการชุดนี้นัดแรกในวันที่ 30 ก.ย.นี้ และประชุมกันทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ขณะที่ น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ สศช. จัดเตรียมข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 พร้อมศึกษาผลการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด และมีนโยบายอะไรบ้างที่ยังไม่ดำเนินการ และให้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน และนำรายละเอียดมาเสนออีกครั้งช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้

njpus24ncqkx5e1gw7ibgqpncmbfseext31u464zt82ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นัดพิเศษ เมื่อเย็นวันที่ 28 ก.ย. เพื่อพิจารณากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อประจำปี 2555 ด้านนางอัจนา ไวความดี รองผู้ว่าการ ธปท. สายเสถียรภาพการเงิน กล่าวว่า กรอบเงินเฟ้อที่จะเสนอ รมว.คลัง จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา ซึ่งแนวทางหนึ่งที่เห็นร่วมกันเพื่อให้กรอบเป้าหมายท้าทายมากขึ้น ควรจะเปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟ้อที่มีกรอบบนหรือกรอบล่าง เป็นกรอบเงินเฟ้อแบบมีแบนด์ คือ เป็นเลขตัวเดียวและมีแบนด์ให้ขยับบวกลบได้ เช่น เป้าหมายอาจจะเป็นเงินเฟ้อที่ระดับ 2% บวกลบไม่เกิน 1% หรือเท่ากับอยู่ในกรอบ 1-3% เป็นต้น.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 30 กันยายน 2554, 05:15 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: