ผอ.สศค.หนุนกม.ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ช่วยลดเสี่ยง

Published กันยายน 28, 2011 by SoClaimon

27 กันยายน 2554, 16:36 น.
http://www.thairath.co.th/content/eco/204928

รมช.คลัง เป็นปธ.ในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการนำร่องการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ภายใต้พ.ร.บการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 เชื่อสามารถลดเสี่ยงจากการผิดสัญญาของคู่สัญญา

เมื่อวันที่ 27 ก.ย นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในวันนี้ สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.51 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่สัญญาในการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินต่างๆ โดยให้สิทธิกับประชาชนหรือผู้บริโภคในการเลือกที่จะมีคนกลางทำหน้าที่ดูแลการชำระหนี้ของคู่สัญญาให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ ซึ่งผู้ที่จะมาทำหน้าที่คนกลางภายใต้กฎหมายนี้ คือ สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์จากคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้กฎหมายดังกล่าวในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงจากการกระทำผิดสัญญาของคู่สัญญา ลดข้อร้องเรียนและข้อพิพาทเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้อขายที่อยู่อาศัย สร้างความมั่นใจในธุร กิจอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ให้มีมาตรฐานเดียวกันและการขยายตัวของธุรกิจประเภทนี้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่ได้มีการนำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างแพร่หลาย คณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ในฐานะผู้กำกับดูแลกฎหมายจึงเห็นพ้องให้มีการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติฯนี้ เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน (Public Awareness) โดยการดำเนินการต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนาให้ความรู้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ รวมถึงการริเริ่มโครงการนำร่องการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายนี้อย่างเป็นรูปธรรม และถือเป็นโครงการนำร่องหรือโครงการต้นแบบแก่สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตฯ และแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ อันเป็นที่มาของพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต้นแบบหรือโมเดล (Model) ในการนำร่องการนำกฎหมายนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ นอกจากนี้ โครงการนำร่องยังสามารถสะท้อนหรือให้ข้อเท็จจริงหากเกิดปัญหาจากการใช้กฎหมาย ซึ่งอาจต้องมีการพิจารณาแก้ไขปัญหา รวมทั้งแก้ไขกฎหรือระเบียบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่แท้จริงต่อไป

สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถาบันการเงิน 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 6 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท กานดาเดคคอร์ จำกัด (2) บริษัท เฉลิมนคร จำกัด (3) บริษัท ซื่อตรง กรุ๊ป จำกัด (4) บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ (5) บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ (6) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 27 กันยายน 2554, 16:36 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: