การศึกษาการปลูกเผือกหอมในนาข้าวเขตชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ

Published กันยายน 28, 2011 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author สุขุม ขวัญยืน pdf
Title การศึกษาการปลูกเผือกหอมในนาข้าวเขตชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ Type Journal Article
Year (up) 2548 Publication รายงานผลโครงการวิจัย Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author Thesis
Address สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร
Keywords การปลูกเผือกหอมในนาข้าวเขตชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
Abstract โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระบบการปลูกพืชส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก โดยฤดูฝนปลูกข้าวนาปี ส่วนฤดูแล้งปลูกข้าวนาปรัง ถั่วเหลือง ถั่วลิสงและพืชไร่อื่นๆ ซึ่งพื้นที่รับน้ำของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่างประสบปัญหาคล้ายๆกันคือ ปัญหาการจัดสรรน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร และพืชหลักที่ปลูกในพื้นที่มีราคาค่อนข้างต่ำ ไม่แน่นอน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงได้ศึกษาระบบพืชทางเลือกที่คาดหวังว่าจะสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น และเป็นระบบที่มีความยั่งยืนต่อไป โดยในการนี้ได้ทำการศึกษาการปลูกเผือกหอมในนาข้าวเขตชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตเผือกหอมเพื่อเป็นพืชทางเลือกใหม่ในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า การปลูกเผือกหอมในสภาพนาของจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการยอมรับของเกษตรกรพบว่า การปลูกเผือกหอมที่ระยะปลูก 60×25 เซนติเมตร ใช้พันธุ์เผือกสายพันธุ์จากอยุธยา มีความเป็นไปได้ในเขตชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง 2 จังหวัด โดยเกษตรกรต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จึงจะให้ผลตอบแทนที่ดี ซึ่งการปลูกเผือกหอมในจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,696 และ 4,237 กิโลกรัม/ไร่ ตามลำดับ คิดเป็นรายได้สุทธิเฉลี่ย 27,073 และ 32,483 บาท/ไร่ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบการปลูกเผือกหอมกับระบบการปลูกพืชเดิมของเกษตรกรพบว่า การปลูกเผือกหอมให้รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีสูงกว่าระบบการปลูกพืชเดิมของเกษตรกรทั้งจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิเท่ากับ 22,680 และ 30,134 บาท/ไร่
Publisher สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 599
Permanent link to this record
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: