เพิ่มงบช่วยน้ำท่วม สุโขทัย-แพร่ จังหวัดละ200ล้าน

Published สิงหาคม 16, 2011 by SoClaimon

15 สิงหาคม 2554, 19:41 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/194200.

Pic_194200

คลังสั่งกรมบัญชีกลางให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดประสบภัยพิบัติ 23 จังหวัด มีอำนาจเบิกเงินจังหวัดละ 50 ล้านบาท ส่วน “สุโขทัย-แพร่” ที่จะต้องเบิกเพิ่มเป็น 200 ล้านบาท ต้องรอจังหวัดประสานกับกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบความเสียหายก่อน…

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้เร่งดำเนินนโยบายเร่งในช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยน้ำ ท่วมใน 23 จังหวัด 222 อำเภอ 12,517 หมู่บ้าน โดยได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางดำเนินการเร่งด่วนในเรื่องความคล่องตัวในการ เบิกจ่ายเงินทดรองราชการในจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติทั้ง 23 จังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเบิกจ่ายเงินดังกล่าว จังหวัดละ 50 ล้านบาท แต่ขณะนี้พบว่า จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดีแพร่ ที่อาจต้องมีการเบิกจ่าย เงินเกินวงเงินที่กำหนด ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินได้ จังหวัดละ 200 ล้านบาท แต่ทางจังหวัดต้องมีการประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบความเสีย หายก่อนแล้วมาเบิกเงินที่กรมบัญชีกลาง

ด้าน นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้ทันต่อสถานการณ์ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ส.ค.54 มีจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว 97.32 ล้านบาท โดย จังหวัดสุโขทัยเบิก จ่ายมากสุด 49.84 ล้านบาท และจังหวัดแพร่ เบิกจ่าย 29.35 ล้านบาท

“ตอนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยโทรสายตรงมาหาผมว่าขณะนี้รอการรวบรวมข้อมูลจาก อำเภอต่างๆมา โดยได้เสนอขอเบิกจ่ายเงิน 200 ล้านบาท ทางกรมบัญชีกลางก็รอการประสานมาเพื่ออนุมัติต่อไป เนื่องจากวงเงินที่อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการฯ ที่จะเบิกได้คือ 50 บาท ซึ่งใกล้เต็มเพดานแล้ว”

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลาง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเกษตร หลังจากนายกรัฐมนตรีเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่พื้นที่เกษตรเสียหายจากภัยน้ำท่วม ไร่ละ 606 บาทน้อยเกินไป ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการวางกรอบหลักเกณฑ์และวิธี การปฎิบัติปลีกย่อยในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

โดยเห็นว่า ควรจะมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณต้นทุนต่อไร่ในการฟื้นฟูการเกษตร ซึ่งพืชไร่ พืชสวน จะมีวิธีการคำนวณแตกต่างกัน การให้เงินช่วยเหลือก็จะแตกต่างกันด้วย ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์นี้จะมีข้อสรุปชัดเจน และในส่วนของเกษตรกรที่มีการทำประกันภัยพืชผลการเกษตรก็ยังได้รับสิทธิของ การรับประกันพืชผล โดยไม่ได้ถูกตัดสิทธิแต่อย่างใด โดยกระทรวง การคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า ส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสำรวจความเสียหาย

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 15 สิงหาคม 2554, 19:41 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: