ออมสินช่วยลูกค้าเตรียมเงิน5พันล้านบรรเทาอุทกภัย

Published สิงหาคม 15, 2011 by SoClaimon

15 สิงหาคม 2554, 17:32 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/194205.

Pic_194205

ธนาคารออมสิน เตรียมเงิน 5 พันล้าน บรรเทาผลกระทบของลูกค้าและประชาชน จากเหตุอุทกภัย-วาตภัยครั้งใหญ่ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท ปรับลดเงินงวดพร้อมให้กู้เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้ เกิดผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้สั่งให้สาขาของธนาคารฯ ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ดำเนินการสำรวจความเสียหายของลูกค้า และเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้วยบริการด้านการเงินเป็นกรณีเร่งด่วน สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารฯ ได้แก่ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สินเชื่อองค์กรชุมชน สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) พิจารณาให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับลดเงินงวดและหรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไปอีกได้ไม่เกิน 1 ปี

พร้อมกันนี้ ทั้งลูกค้าเดิมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนและประชาชนทั่วไป สามารถยื่นกู้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR + ร้อยละ 1 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR อยู่ที่ 7.875) ขณะที่ สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สามารถกู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR – 1.50 ต่อปี ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

ส่วนลูกค้าสินเชื่อเคหะ ธนาคารฯ ได้พิจารณาให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย หรือพักเฉพาะเงินต้น ไม่เกิน 6 เดือน รวมถึงปรับลดเงินงวดและหรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไปได้ไม่เกิน 30 ปี ส่วนลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิม สามารถกู้เพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนประชาชนทั่วไป สามารถกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.25 ปีที่ 3-5 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.00 ต่อปี โดยธนาคารฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อและค่าบริการจัดทำนิติกรรม สัญญา

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและ SMEs ธนาคารฯ ผ่อนปรนให้พักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไปจากสัญญาเดิมไม่เกิน 1 ปี และสามารถขอกู้เพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.50 ต่อปี ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

“ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาหรือหน่วยให้บริการในรูปแบบต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า รวมทั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gsb.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center ของธนาคารฯ โทร.1115”

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 15 สิงหาคม 2554, 17:32 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: