กรอ.ยกเครื่องคุมโรงงานปล่อยมลพิษ ดันเครือข่ายสิ่งแวดล้อมถ่วงดุลอำนาจ

Published สิงหาคม 13, 2011 by SoClaimon

13 สิงหาคม 2554, 05:45 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/193635.

Pic_193635

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผย กรอ.กำลังปรับปรุงประกาศก.อุตสาหกรรม เรื่องกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน และวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม…

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ.อยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545 เนื่องจากต้องการให้ประเภทของโรงงานที่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ มลพิษทางอากาศ และมลพิษกากอุตสาหกรรมชัดเจนขึ้นในเรื่องชนิดและปริมาณของมลพิษ ประเภทของโรงงาน และหน้าที่ของผู้ควบคุมแต่ละโรงงานจะมีความชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเดิมของประกาศกระทรวงกำหนดว่า โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษสูงตามชนิด เช่น โรงงานที่มีปริมาณน้ำเสียตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวันขึ้นไป, โรงงานที่มีปริมาณความสกปรกของน้ำเสียในรูปบีโอดี ตั้งแต่ 100 กิโลกรัม (กก.) ต่อวันขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดการถ่วงดุล แยกจากผลประโยชน์ของโรงงาน มีความอิสระไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด ทำหน้าที่รับร้องเรียนจากชุมชนหากโรงงานเกิดปัญหามลพิษ

“ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกล่าวจะแก้ไขเสร็จในปลายปีนี้ จากนั้นจะกำหนดเวลาบังคับใช้ไม่เกิน 180 วัน เพื่อให้บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละโรงงานมีเวลาปรับตัว”

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 13 สิงหาคม 2554, 05:45 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: