คลังชงครม.ลดภาษีส่งเสริมการใช้E85

Published สิงหาคม 12, 2011 by SoClaimon

19 พฤศจิกายน 2553, 05:30 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/128340.

Pic_128340

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ที่ประชุม ครม. วันที่ 23 พ.ย. ลดภาษีส่งเสริมการใช้น้ำมัน E85…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 พ.ย. กระทรวงการคลังเสนอให้ ครม.พิจารณา มาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมัน E 85 โดยขอความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังรวม 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) กำหนดปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10คนที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ลงร้อยละ 3 ดังนี้คือ รถยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบตั้งแต่ 1,780ลบ.ซม. แต่ไม่เกิน 2,000ลบ.ซม.และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220แรงม้า คิดอัตราภาษีร้อยละ 22 จากเดิมร้อยละ 25รถยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000ลบ.ซม. แต่ไม่เกิน 2,500 ลบ.ซม. และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า อัตราภาษีร้อยละ 27 จากเดิมร้อยละ 30 และรถยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลบ.ซม. แต่ไม่เกิน 3,000ลบ.ซม. และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า อัตราภาษีร้อยละ 32 จากเดิมร้อยละ 35

2. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 (ฉบับที่..) (รถยนต์ E85 สำเร็จรูป) ที่ปรับลดอัตราอากรขาเข้ารถยนต์หรือยานยนต์สำเร็จรูปที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ ได้ทุกสัดส่วน โดยส่วนผสมของเอทานอลสูงสุดที่สามารถใช้ได้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1,780 ลบ.ซม. แต่ไม่เกิน 3,000 ลบ.ซม. จำนวนไม่เกิน 2,000คัน จากอัตราปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 80 ลงเหลือร้อยละ 60 สำหรับการนำเข้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงการคลังมีผลใช้บังคับ

3.ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530 (ฉบับที่..) (ชิ้นส่วนรถยนต์ E85) ที่ยกเว้นอากรขาเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ต้องสัมผัสกับน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท E85 โดยตรวจและเป็นชิ้นส่วนหลัก ๆ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท E85 ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศทั้งสิ้น 15 รายการ สำหรับกรณีที่โรงงานประกอบรถยนต์นำเข้ามาใช้ประกอบหรือผลิตรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท E85 ขนาดความจำของกระบอกสูบไม่เกิน 3,000ลบ.ซม. ทั้งในกรณีที่มีการนำเข้าเป็รายชิ้นและมีการนำเข้าในลักษณะชิ้นส่วนสมบูรณ์ เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 3 ปี และยกเว้นอาการขาเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่ต้องสัมผัสกับน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท E85

สำหรับกรณีที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์นำเข้ามาในลักษณะเป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์เพื่อประกอบเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท E85 ขนาดความจุของกระบอกสูบเครื่องยนต์ไม่เกิน 3,000 ลบ.ซม.ในประเทศ เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยผู้นำเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานประกอบหรือผลิตรถยนต์หรือยานยนต์และนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์มาใช้ในการประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ภายในโรงงานของตนเองเท่านั้น

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 19 พฤศจิกายน 2553, 05:30 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: