สึนามิญี่ปุ่น…ไม่กระทบไทย

Published สิงหาคม 7, 2011 by SoClaimon

6 เมษายน 2554, 05:00 น.

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/161443.

ภัยธรรมชาติ….ที่ยิ่งใหญ่ และรุนแรงสุดๆ ในยามนี้ คงไม่มีที่ไหนจะเกินกว่า คลื่นจากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น อันสร้างผลกระทบและเสียหายเป็นวงกว้าง

โดยเฉพาะกับ กัมมันตรังสี ที่รั่วไหลสู่สภาพแวดล้อม ส่งผลให้ธุรกิจการค้า สินค้าเกษตร และอาหารทั่วโลกได้รับผลกระทบ ด้วย ผู้บริโภคหวั่นในความปลอดภัย…!!

สำหรับบ้านเรา….คุณอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และโฆษก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า…

จาก…..สถานการณ์แผ่นดินไหว และ สึนามิที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่น อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยบางส่วนในระยะสั้น ซึ่งเบื้องต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินสถานการณ์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่มสินค้า…ได้แก่

กลุ่มอาหาร….พบว่า ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการส่งออกสินค้าในกลุ่มดังกล่าว อาทิ เนื้อสุกร กับ ไก่ปรุงแต่ง ซึ่งมีมูลค่าในปีที่แล้ว

(2553) คิดเป็น 1,700 ล้านบาท และ 23,000 ล้านบาท ตามลำดับ คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้…เพราะเป็นสินค้าบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

…..อีกกลุ่มคือ ข้าว  มันสำปะหลัง และ น้ำตาลดิบ คาดว่าจะ ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะถูกนำไป ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ต่างๆ ชาวญี่ปุ่นไม่ได้นำสินค้ากลุ่มนี้ไปบริโภคโดยตรง

และ….กลุ่มกล้วยไม้ คาดการณ์ว่าจะ ได้รับผลกระทบในระยะสั้น เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ไม่จำเป็น ประกอบกับเดือนมีนาคมของทุกปี ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้กล้วยไม้ในเทศกาลหรือกิจกรรมต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ภัยพิบัติขึ้นปริมาณความต้องการใช้ย่อมลดลงไปด้วย…อย่างไรก็ตาม ไทยก็ยังมีตลาดของสหภาพยุโรป และ ฮ่องกง รองรับ กล้วยไม้อยู่อีกจำนวนหนึ่ง

ส่วนของสินค้าอื่นๆ อาทิ ยางพารา อาจชะลอตัวไปบ้างในช่วงนี้ เนื่องจากโรงงานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นได้รับผลกระทบ แต่คาดว่าจะส่งผลไม่มากนัก และจะเป็นไปในระยะสั้นเท่านั้น

เพราะ…..ปัจจัยที่แท้จริงของราคายางพาราเกิดจากกระแสของผู้นำเข้ารายใหญ่ คือ ประเทศจีน โดยเบื้องต้นได้มีมาตรการกระตุ้นตลาดไปแล้วจาก ไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ ในการที่จะ ชะลอการส่งออก หากราคาต่ำ เกิน

สำหรับ…ความเป็นห่วงของสังคมเรื่องการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี มาทางอาหารหรือสินค้าต่างๆนั้น หากพบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารต้องสงสัย กระทรวงเกษตรฯ จะส่งต่อไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตรวจสอบ ต่อไป เนื่องจากเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ หลัก…จึง ไม่ควรหวาดเกินสถานการณ์…!!!
“ดอกสะแบง”

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ดอกสะแบง
  • 6 เมษายน 2554, 05:00 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: