ยกเกษตรที่สูงเทิดพระเกียรติในหลวง 84 พรรษาพัฒนา 84 หมู่บ้าน..8 จังหวัด

Published กรกฎาคม 28, 2011 by SoClaimon

28 กรกฎาคม 2554, 06:00 น.

http://www.thairath.co.th/content/edu/189492.

Pic_189492

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำโครงการ 84 พรรษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูงให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขา เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง ส่งผลให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป ดำเนินการในพื้นที่ 84 หมู่บ้าน 8 จังหวัด โดยศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน เลย กาญจนบุรี พะเยา และตาก

นายอรรถเผยอีกว่า โครงการจะดำเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ มีการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร เช่น ข้าวไร่ ถั่วแดงหลวง ฯลฯ การปลูกพืชเพื่อเป็นรายได้ที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลตอบแทนสูง ทั้งที่เป็นพืชผักเมืองหนาว เช่น แครอท ปวยเล้ง หอมญี่ปุ่น ไม้ดอกเมืองหนาว เช่น เบญจมาศ กุหลาบ ลิลลี่ แกลดิโอลัส และไม้ผลเมืองหนาว อย่างอะโวคาโด พลับ สตรอเบอร์รี่ เป็นต้น ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมรณรงค์การลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝก ด้านสังคม ดำเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างให้เยาวชนบนพื้นที่สูงมีจิตสำนึก อุดมการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรบนที่พื้นที่สูงมีอาหารบริโภคอย่างพอเพียง และประกอบอาชีพการเกษตรบนที่สูงได้อย่างยั่งยืน.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเกษตร
  • 28 กรกฎาคม 2554, 06:00 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: