ติวเข้มเกษตรกร4.5แสนราย เน้นใช้สารอินทรีย์ลดใช้เคมี

Published กรกฎาคม 16, 2011 by SoClaimon

14 กรกฎาคม 2554, 05:00 น.

ติวเข้มเกษตรกร4.5แสนราย เน้นใช้สารอินทรีย์ลดใช้เคมี.

Pic_186036

นายจรูญ ยกถาวร รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมได้มีการดำเนินงานส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตรทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนั้น เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง โดยสามารถผลิตและใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เป็นการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี 2554 นั้น กรมได้ดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรไปแล้วจำนวน 9,000 กลุ่ม รวม 450,000 ราย เนื้อที่ 9 ล้านไร่ ทั้งนี้ กรมได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรระดับพื้นที่ไปแล้ว และได้มอบหมายให้วิทยากรระดับพื้นที่ของกรมเป็นวิทยากรดำเนินการให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าอบรม.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
  • 14 กรกฎาคม 2554, 05:00 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: