ชูอีโคทาวน์ต้นแบบ “คิตะคิวชู” กรอ.ลุยเต็มสูบนิคมเชิงนิเวศน์ในไทย

Published กรกฎาคม 13, 2011 by SoClaimon

13 กรกฎาคม 2554, 05:45 น.

ชูอีโคทาวน์ต้นแบบ “คิตะคิวชู” กรอ.ลุยเต็มสูบนิคมเชิงนิเวศน์ในไทย.

Pic_185918

อาทิตย์ วุฒิคะโร

กรอ.ชูแนวคิด “คิตะคิวชู” อีโคทาวน์ต้นแบบแจ้งเกิดนิคมอุตสาหกรรมอีโคทาวน์ในไทย เพื่อลดปัญหามลภาวะและการต่อต้านการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เผยภาครัฐ-เอกชน-ประชาชนในพื้นที่ต้องเปิดใจและมีความจริงใจยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อให้การลงทุนดำรงอยู่ได้ในระยะยาว

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยหลังการหารือร่วมกับนายริวอิจิ ฮิซูโมโต ผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมในประเทศ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ภายหลังนำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการนิคมอุตสาหกรรมคิตะคิวชู อีโคทาวน์ หรือโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่ปลอดมลภาวะ ว่า นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีจุดเด่นด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งการเผาทำลายทิ้ง, การบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง

ที่สำคัญ ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมยังเป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือ ที่เข้มแข็งระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับประชาชน เพื่อร่วมมือกันดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ผ่านการตรวจสอบของชุมชนอย่างเข้มแข็ง

“นายริวอิจิอธิบายให้ฟังว่า ก่อนจะพัฒนาให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ก้าวเข้าสู่การเป็นอีโคทาวน์ได้ ชาวคิตะคิวชูที่คุ้นเคยกับท้องฟ้าสีแดง หรือควันสีแดงแห่งความสุข เพราะบ่งบอกถึงความเจริญทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอด 40 ปีที่ผ่านมา จนประชาชนในท้องถิ่นเริ่มจับกลุ่มคุยกัน เพราะสังเกตสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผ้าที่ซักตากไว้นอกบ้านสกปรก และฝุ่นละอองบนหลังคาบ้านมีมากผิดปกติ”

ทั้งนี้ ข้อสงสัยของกลุ่มประชาชนดังกล่าวถูกค้นคว้าหาข้อเท็จจริง จนกระทั่งทราบว่ากำลังเผชิญกับปัญหามลพิษจากการลงทุน จึงรวมตัวกันเรียกร้องไปยังสภาเทศบาลคิตะคิวชูให้หาทางแก้ไขปัญหา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ และมีมาตรการจัดการมลพิษอย่างเข้มงวด เช่น ทุกโรงงานจะต้องลดการปล่อยมลพิษ ฝุ่น ควัน และสารไดออกซิน รวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ หากโรงงานใดไม่ปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวด เทศบาลคิตะคิวชูก็มีอำนาจสั่งให้ปรับปรุงหรือปิดกิจการได้ รวมทั้งรัฐบาลกลางของญี่ปุ่น ก็ให้แรงจูงใจทั้งในรูปเงินลงทุน งานวิจัย และสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อลดมลพิษแก่โรงงานที่จะต้องทำงานวิจัยในเรื่องนี้ ทำให้ปัญหาดังกล่าวยุติลง

อย่างไรก็ตาม แม้แผนการลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะดำเนินการได้อย่างจริงจัง แต่ด้วยลักษณะนิสัยของคนญี่ปุ่นที่มีวิสัยทัศน์ จึงไม่ยอมหยุดเพียงแค่การทำให้คนอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมได้ แต่มองไปไกลว่าทำอย่างไรให้ขยะหรือของเสียที่มาจากอุตสาหกรรมกลายเป็นศูนย์ แผนคิตะคิวชู อีโคทาวน์ จึงได้รับการอนุมัติจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชูในปี 2540 พร้อมการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ถึงวันนี้เงินลงทุนทั้งจากเอกชนและรัฐบาลถูกจัดสรรไปในโครงการนี้แล้ว 60,000 ล้านเยน ขณะที่ชาวเมืองคิตะคิวชู ก็มีส่วนร่วมในการวางแผนในเรื่องนี้ในทุกขั้นตอน

สำหรับนโยบายของคิตะคิวชู อีโคทาวน์ คือการสนับสนุนการลงทุนให้ภาคอุตสาหกรรมและบ้านเรือนของประชาชน มีส่วนร่วมในการกำจัดขยะอันตรายที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงขยะชิ้นใหญ่จากบ้านเรือนของประชาชน อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วจากโรงพยาบาล ให้มีการนำเข้าส่งให้กับโรงงานบำบัดน้ำเสีย โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม โรงงานรีไซเคิลตู้เย็น โทรทัศน์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วเพื่อแยกย่อยวัสดุส่วนประกอบเพื่อกำจัดทิ้ง และหากมีบางส่วนวัสดุที่สามารถนำกลับมาแปรสภาพเพื่อใช้งานได้ใหม่ ก็จะถูกนำกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งการวิจัยเพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และลดต้นทุนของการผลิตไปในตัวอีกด้วย

ขณะเดียวกัน เทศบาลท้องถิ่นของเมืองคิตะคิวชูยังมีอำนาจเต็มที่ในการ “สั่งปิด” โรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดมลพิษทั้งพื้นที่ 21 จุด ไม่นับรวมจุดตรวจวัดมลพิษที่แต่ละโรงงานต้องติดตั้งขึ้นเอง ซึ่งสถานีตรวจวัดมลพิษจะทำหน้าที่รายงานข้อมูลต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง มายังที่ทำการเทศบาลท้องถิ่นของเมืองให้รับทราบ เพื่อที่ว่าหากเกิดปัญหา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน

“ความสำเร็จดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการจัดตั้งอีโคทาวน์ในประเทศไทย โดยเมื่อปี 2552 กรอ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดรูปแบบการลงทุนของนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เป็นไปในลักษณะอีโคทาวน์ โดยล่าสุดได้มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี จ.ปทุมธานี เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งภาครัฐได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ, ชุมชนในพื้นที่ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวคิดกิจกรรมที่จะนำไปดำเนินการร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ที่ต้องเปิดใจรับข้อมูลของทุกฝ่ายและร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคด้านการลงทุนอย่างจริงใจ เพื่อทำให้การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้ต่อไปในอนาคต

เพราะอีโคทาวน์มีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างชุมชนแบบการใช้ ทรัพยากรหมุนเวียน, การนำของเสียอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เพื่อลดปริมาณการปล่อยของเสียจากโรงงานให้เป็นศูนย์โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งผลปรากฏว่าอีโคทาวน์นำร่องของประเทศไทยทั้ง 2 แห่งประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ ทำให้ กรอ.เตรียมขยายนโยบายดังกล่าวไปสู่นิคมอุตสาหกรรมแห่งอื่นๆต่อไป.

อาทิตย์

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 13 กรกฎาคม 2554, 05:45 น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: